2013

På denne side finder du høringer, invitationer til borgermøder og høringssvar fra 2013.

Eliteidrætspolitik i høring

På et fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 20. november 2012 blev det besluttet, at forvaltningen pålægges at udarbejde et forslag til eliteidrætspolitik.

Der blev efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra følgende idrætsgrene: Svømning, håndbold, bordtennis, styrkeløft, fægtning, skydning, volleyball, fodbold, surfing og ridning.

Børne- og Familieudvalget besluttede på møde den at indstille til Byrådet, at oplæg til eliteidrætspolitik sendes i 4 ugers offentlig høring, og at der i høringssperioden afholdes offentligt høringsmøde.

Thisted Byråde besluttede på møde den 8.10-2013, at godkende Børne- og Familieudvalgets indstilling.

Høringsfristen på 4 uger løber fra den 17. oktober 2013 til og med 14. november 2013 - tidspunkt og sted for offentligt møde vil blive bekendtgjort her på hjemmesiden og i dagspressen.

Eventuelle høringssvar og bemærkninger til eliteidrætspolitikken kan sendes til olej@thisted.dk  

Se alle dokumenter vedr. Eliteidrætspolitikken herunder.

Vedtægter for Thisted Kommunes Eliteidrætsråd
Eliteidrætspolitik - BFU 24. september 2013
Tidsplan for implementering af eliteidrætspolitikken
Arbejdsgruppens supplerende bemærkninger til Byrådet


Hvordan synes du at kysten i Thisted by skal være ?

Onsdag den 21. august 2013 inviterer Thisted Kommune til en åben workshop, hvor vi mødes og diskuterer ideer og visioner for kyststrækningen på udvalgte steder.

Kl. 16.00: Det grønne område ved Hotel Limfjorden
Kl. 16.30: Søbadet
Kl. 17.00: Sydhavnen
Kl. 17.30: Synopal

Åbent planværksted

Den efterfølgende dag, torsdag den 22. august, er der åbent planværksted i lokalerne på Kirkegårdsvej 11, Thisted, i tidsrummet 19-21.

Alle er velkomne begge dage.