Stemmesedler

På stemmesedlerne kan du sætte kryds ved ja eller nej.

Du må kun sætte ét kryds på stemmesedlen, og det skal være et X. Krydset skal sættes i afkrydsningsrubrikken ud for ja eller nej. Hvis du tegner eller skriver på stemmesedlen, bliver den erklæret ugyldig. Det samme gælder, hvis du i stedet for et kryds sætter en ring rundt om ja eller nej.

Blank stemme

Hvis du ikke skriver noget på stemmesedlen, kalder man den for en blank stemme. Blanke stemmer kan udtrykke, at man gerne vil stemme, men ikke ønsker at tage stilling.Blanke stemmer er også ugyldige stemmer og får altså ikke indflydelse på resultatet. Men de tæller med, når man tæller op, hvor mange der mødte op for at stemme.

Hemmelig afstemning

I Danmark foregår alle valg ved hemmelig afstemning. Det betyder, at ingen andre må se, hvor på stemmesedlen du sætter dit kryds. Når du er færdig med at stemme, folder du stemmesedlen, så ingen kan se, hvor du har sat dit kryds. Du går ud af stemmerummet og lægger sedlen i stemmekassen uden for stemmerummet.

Ombytning af stemmeseddel

Hvis du er kommet til at skrive forkert på stemmesedlen, kan du få en ny. Men kun hvis du ikke allerede har afleveret den i stemmekassen.

Kontaktinfo

Borgerservice og Ydelser
Beskæftigelses, Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
borgerservice@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag
- onsdag
 08.00 - 15.00
Torsdag  08.00 - 17.00
Fredag
 08.00 - 13.00


Ydelser (sygedagpenge, opkrævning og kontanthjælp)
Alle hverdage 08.00 -10.00