Hvem kan stemme ved folkeafstemningen 3. december

Du skal have stemmeret til folketingsvalg, samt være optaget på en valgliste, for at du kan stemme til folkeafstemningen 3. december, 2015.

Du har stemmeret til folketinget, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du er dansk statsborger 
  • Er fyldt 18 år og 
  • Har fast bopæl i Danmark.

For at opfylde betingelsen om fast bopæl, skal du være tilmeldt folkeregistret i Danmark.

Personer, der er under værgemål og frataget den retlige handleevne (jf. værgelovens § 6), har ikke valgret.

Personer, der bor på Grønland eller Færøerne kan ikke stemme til folkeafstemnigen den 3. december 2015.

Du skal være optaget på en valgliste for at stemme. Du bliver automatisk optaget på valglisten, hvis du har stemmeret og indenfor en vis frist før valget er tilmeldt folkeregistret med fast bopæl i Danmark.

Udsendte danske statsborgere
Du har ret til at stemme, hvis du for eksempel er udsendt af en dansk myndighed, virksomhed eller forening, eller du er ansat i udlandet af en international organisation, som Danmark er medlem af. Hvis du er gift, samlevende eller i et registreret partnerskab, har din ægtefælle/samlever/partner i visse tilfælde også stemmeret, hvis I har fælles bopæl i udlandet. (jf. folketingsvalglovens § 2, stk. 4)

Danske statsborgere i udlandet
Hvis du udrejser eller allerede er udrejst i cpr-registret, skal du ansøge om at blive optaget på valglisten for at kunne stemme. Du kan få stemmeret, hvis du har planer om at vende hjem indenfor to år efter din udrejse.

Ansøgningen skal indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du senest har været bopælsregistreret i cpr-registret. Ansøgningen skal indgives tids nok til, at den kan færdigbehandles senest syv dage før afstemningen.

Du kan ansøge om at få stemmeret på www.borger.dk eller ved at hente skemaet på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Kontaktinfo

Borgerservice og Ydelser
Beskæftigelses, Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
borgerservice@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Åbningstid i dag:

08.00 - 13.00 Lukket

Telefontider:

Mandag
- onsdag
 08.00 - 15.00
Torsdag  08.00 - 17.00
Fredag
 08.00 - 13.00


Ydelser (sygedagpenge, opkrævning og kontanthjælp)
Alle hverdage 08.00 -10.00