Hjælp til at stemme

Hvis du ikke selv kan udfylde stemmesedlen, kan du få hjælp til at afgive din stemme. Det gælder både, hvis du brevstemmer og hvis du stemmer på et afstemningssted.

Hvem kan få hjælp til at stemme?
Retten til at bede om hjælp gælder alle vælgere – herunder både fysisk og psykisk handicappede, der har behov for hjælp til stemmeafgivningen.

Du kan kun få hjælp til at udfylde stemmesedlen, hvis du utvetydigt kan tilkendegive overfor hjælperne, hvad du ønsker at stemme. Det vil sige, om du vil stemme ja eller nej.

Du skal selv bede om hjælp til at afgive din stemme.

Du kan selv vælge en hjælper
Hvis du har behov for hjælp til at afgive din stemme som brevstemme eller på afstemningsstedet, har du mulighed for selv at udpege en personlig hjælper.

Du kan for eksempel få hjælp af: 

  • din ægtefælle 
  • et andet familiemedlem eller 
  • en ven.

Der skal dog stadig være en valgstyrer eller valgtilforordnet til stede, når du afgiver din stemme.

Hvis du brevstemmer
Hvis du får hjælp til at brevstemme, skal det fremgå af følgebrevet, som lægges i kuverten med din brevstemme.

Du kan læse mere om at brevstemme her.

Kontaktinfo

Borgerservice og Ydelser
Beskæftigelses, Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
borgerservice@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Åbningstid i dag:

08.00 - 13.00 Lukket

Telefontider:

Mandag
- onsdag
 08.00 - 15.00
Torsdag  08.00 - 17.00
Fredag
 08.00 - 13.00


Ydelser (sygedagpenge, opkrævning og kontanthjælp)
Alle hverdage 08.00 -10.00