Afgive brevstemme på ældrecentre og dertil knyttede boliger, sygehuse, og Kriminalforsorgen

Det er muligt at brevstemme på ældrecentre og dertil knyttede boliger, sygehuse og Kriminalforsorgen.

Afgivning af brevstemme på ældrecentre og dertil knyttede boliger

Vælgere, der bor på ældrecentre og dertil knyttede boliger, kan brevstemme. Afstemningen holdes på den pågældende institution.

Afgivning af brevstemme på sygehuse

Vælgere kan brevstemme på sygehuse fra torsdag d. 12. november, 2015, og indtil tirsdag d. 1. december, 2015. Sygehuset sørger for gennemførelse af afstemningen.

Vælgere kan stemme, selv om de regner med at være udskrevet inden afstemningsdagen.

Afgivning af brevstemme i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse

Vælgere kan brevstemme i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse fra torsdag d. 12. november, 2015, og indtil tirsdag d. 1. december, 2015. Institutionen sørger for gennemførelsen af afstemningen.

Vælgere kan stemme, selv om de regner med at være løsladt inden afstemningsdagen.

Kontaktinfo

Borgerservice og Ydelser
Beskæftigelses, Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
borgerservice@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Åbningstid i dag:

Lukket

Telefontider:

Mandag
- onsdag
 08.00 - 15.00
Torsdag  08.00 - 17.00
Fredag
 08.00 - 13.00


Ydelser (sygedagpenge, opkrævning og kontanthjælp)
Alle hverdage 08.00 -10.00