Brevstemme

Alle vælgere kan brevstemme i stedet for at møde op på valgdagen og afgive stemme på valgstedet.

Du kan brevstemme til folkeafstemningen fra den 8. oktober 2015.

Hvornår kan jeg senest brevstemme?


Du kan brevstemme til og med tirsdag den 1. december 2015 før folkeafstemningen.

Hvor kan jeg brevstemme?


Hvis du ønsker at brevstemme, skal du henvende dig i Borgerservice på rådhuset i Thisted. Du kan også brevstemme fra et hvilket som helst borgerservicecenter eller folkeregister i andre kommuner. Læs mere om at afgive brevstemme i Borgerservicecentre

Du kan i særlige tilfælde afgive brevstemme andre steder end i Borgerservice


Du kan brevstemme hjemme, hvis du ikke kan komme til afstemningsstedet på afstemningsdagen. Læs mere om betingelser for at afgive brevstemme i dit hjem.

Beboere på ældrecentre og dertil knyttede boliger kan også brevstemme. Det samme gælder patienter indlagt på sygehuse og indsatte i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse. 

Læs mere om at brevstemme på ældrecentre og dertil knyttede boliger, sygehuse og kriminalforsorgen.

Du kan læse mere om brevstemmeafgivning på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Kontaktinfo

Borgerservice og Ydelser
Beskæftigelses, Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
borgerservice@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag
- onsdag
 08.00 - 15.00
Torsdag  08.00 - 17.00
Fredag
 08.00 - 13.00


Ydelser (sygedagpenge, opkrævning og kontanthjælp)
Alle hverdage 08.00 -10.00