Borgmesterkæden


Guldkæden var en gave til Thisted ved det sidste købstadsjubilæum. Den består af en række medaljoner, der hver især fortæller om købstaden, dens personer og dens historie.


Borgmesterkæden, i 14 karat guld og 18 medaljoner - heraf ni med symboler
se flere billeder

Borgmesterkæden blev skænket Thisted by af Handels- og Landbrugsbanken i anledning af byens 450 års jubilæum den 10. august 1974. Den er i 14 karat guld og består af 18 medaljoner, hvoraf de ni er med symboler.

Kæden er håndlavet af guldsmedene Dorthe og Ebbe Hjorth og viser byens betydning med ni symboler. Hovedsymbolet er byvåbnet ”Madonna med barnet”. Desuden er der symboler for kirken, Kristen Kold, J.P. Jacobsen, håndværk, Det Gamle Rådhus i Thisted samt handel, industri og landbrug.

Borgmesterkæden bliver i dag brugt ved opgaver, hvor borgmesteren er repræsentant for kommunen, og ved borgerlige vielser.

Byvåbenet for Thisted Kommune
Hovedsymbolet i kæden er Thisteds byvåben: Madonna med barnet, omgivet af en glorie af stråleglans. Man mener, at byens segl er givet af den katolske Børglum bisp omkring samme tid som byens kirke blev bygget. Kirken er ligeledes er viet til Jomfru Maria - Vor Frue. Byvåbnet er indrammet i indskriften fra byens gamle segl : Sigillvm Thistadiensis.

Byvåbenet stammer formentlig fra år 1524, hvor Thisted blev gjort til købstad: "Anno 1524 St. Laurentii dag har kong Frederik den 1. for Biskop Stygge Krumpens skyld undt og tilladt, at hans og Børglum bispedømmes undersåtter, borgmestre, rådmænd og menige borgere i Børglum bispedømmes købstad Thisted må og skal indtil evig tid nyde, bruge og beholde fri købstadsret og byfred, sejlads, handel og købmandsskab og alle andre herligheder, privilegier og friheder, ingen i nogen måde undtaget, således som vore og Kronens undersåtter, borgmestre, rådmænd og borgere i Vor købstad Viborg har og i alle måder nyder og bruger”.

Det Gamle Rådhus
Thisteds gamle rådhus på Storetorv er opført i 1853 efter tegning af bygningsinspektør Gottlieb Bindesbøll. Huset er bygget i en efterligning af Christian d.4.-stilen, der minder om renæssance, med rødt murværk og hvide ornamenter. Huset bruges i dag til udstillinger, repræsentative formål og det er også her, at borgmesteren foretager borgerlige vielser. Thisted Turistkontor har også til huse i bygningen.

Thisted Kirke
Kirken i Thisted midtby er opført i sengotisk stil omkring år 1500, på samme grund som den tidligere romanske kirke. Det er omdiskuteret, hvorvidt sideskibet er en del af den oprindelige bygning, eller om det blev bygget til i 1700-tallet.

Kristen Kold
Kristen Kold blev født i Thisted i 1816, som søn af en skomager. Hans idéer danner grundlag for fri- og højskoletraditionen, som vi kender i dag. Han startede Ryslinge Højskole i 1851 og oprettede den første egentlige friskole i Dalby på Fyn i 1852. Allerede inden Kolds død i 1870 var hans tanker kendt og videreført - også udenfor landets grænser.

Håndværk
Symbolet for håndværk er med i Thisteds borgmesterkæde, fordi byen allerede på et tidligt tidspunkt var kendetegnet ved sine mange forskellige håndværk.

Industri
Snekke og tandhjul symboliserer Thisteds - dengang - nye status som industriby. I forrige århundrede var der enkelte fremstillingsvirksomheder, for eksempel en cigarfabrik, en kradsuldsfabrik og et jernstøberi.

Det var først fra slutningen af 1950’erne, hvor Thisted fik egnsudviklingsstøtte, at industrien virkeligt blomstrede op.

Handel
Ladepladsen ved Limfjorden og den naturligt følgende handel udgjorde selve grundlaget for, at der fra slutningen af middelalderen voksede en by op. Byen blev til købstad i 1524.

Landbrug
Thisted ligger i et betydningsfuldt landbrugsområde. Handlen med landbrugsvarer har i høj grad medvirket til, at Thisted har den status, den har i dag.. Helt op mod midten af det tyvende århundrede blev der drevet landbrug inde i Thisted by, i sammenhæng med købmandsgårdene.

J.P. Jacobsen
J.P. Jacobsen blev født i Thisted i 1847 som søn af en skipper og grosserer. J.P. Jacobsen var egentlig botaniker, men i 1870’erne skabte han sig et navn som digter. Et af de meste kendte værker er digtet om Marie Grubbe og Niels Lyhne. J.P. Jacobsen døde i 1885 og er begravet i Thisted.