Februar

Én indgang for erhvervslivet til kommunen

Fra i dag af har erhvervslivet mulighed for at kontakte kommunen direkte på et tlf. nr. 9917 1700 eller direkte på mailadressen erhverv@thisted.dk. Åbningstiden bliver fra kl. 8 – 16 fra mandag til fredag, og der garanteres en foreløbig tilbagemelding på henvendelserne inden for 24 timer i hverdagene.

Denne mulighed for erhvervslivet er prioriteret politisk i budget 2014 for at fremme og forenkle dialogen mellem erhvervslivet og kommunen og som et element i at optimere rammevilkårene. Især for mindre virksomheder med begrænset administrativ hjælp har udvidet træffetid været et stort ønske, ligesom det også vil forenkle virksomhedernes arbejde i forhold til at kontakte de forskellige afdelinger hos kommunen. Så uanset om henvendelsen drejer sig om en byggesag, om sygedagpenge eller der ønskes kontakt til jobcentret – ja så kan man fremover nøjes med at kontakte kommunen på det ene telefonnr. eller skrive på den ene mail-adresse.

Jeg håber omlægningen vil sikre erhvervslivet en nem og hurtig adgang til kommunen.