02-11-2011

Mødenr. 394 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrationsrådet

 

Referat

 

 

af mødet den 2. november 2011 fra kl. 16:00

i mødelokale 1, Asylgade 22, Thisted.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Ole Christensen

Lise Ørbæk Knudsen

Namulya Ngangu Organiza

Semko Karahalilovic

Hem Kami- afbud

Hanne Korsgaard

Susan Mosevrå Jensen

Kasia Zuzanne Petersen

Luxuman Barally

Dorthe Egelund Jensen

Alfred Christensen


 


 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

Pkt. nr.

Sag

Sidetal

 

1.

Velkomst ved formanden for social- og sundhedsudvalget

3

2.

Orientering om formålet med at lave et integrationsråd, og hvad integrationsrådet skal arbejde med.

4

3.

Vedtægter

5

4.

Valg af formand for integrationsrådet

6

5.

Valg af næstformand for integrationsrådet

7

6.

Fastlæggelse af møder i 2012

8

7.

Eventuelt

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

1.               Velkomst ved formanden for social- og sundhedsudvalget

J.nr.: 00.10.10A30-T77185

SagsID:  77185

Sagsbeh.: HJR

Åbent

 

 

Velkomst ved formanden for social- og sundhedsudvalget, herunder den proces der har været med oprettelse af et integrationsråd.

 

 

Besluttet på Integrationsrådet den 02-11-2011 som punkt 1

Hem Kami deltog ikke i Integrationsrådets behandling af sagen.

 

Ole Christensen bød velkommen, og alle rådsmedlemmer præsenterede sig.

Der blev givet en orientering om processen med at få oprettet et integrationsråd.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2.               Orientering om formålet med at lave et integrationsråd, og hvad integrationsrådet skal arbejde med.

J.nr.: 00.10.10A30-T77185

SagsID:  77185

Sagsbeh.: HJR

Åbent

 

 

Orientering om formålet med at have et integrationsråd og hvad integrationsrådet skal arbejde med.

 

 

Besluttet på Integrationsrådet den 02-11-2011 som punkt 2

Hem Kami deltog ikke i Integrationsrådets behandling af sagen.

 

Integrationsrådet er rådgivende overfor Byrådet i forhold til alle spørgsmål og sager der behandles, hvor det drejer sig om integration.

 

Eksempler på arbejdsopgaver for Integrationsrådet:

Ordinære møder. Her opfordres alle til at fremsende punkter til dagsordenen, hvis der er noget som ønskes behandlet.

Pressemeddelelser.

Møder med politikere fra Byrådet.

Afgivelse af høringssvar i konkrete sager.

Møder med flygtninge og indvandrere i kommunen.

Kulturelle arrangementer.

Eventuel deltagelse i modtagelse af nye flygtninge.

 

Det nuværende Integrationsråd er udpeget til at fungere indtil 31. december 2013. Herefter skal der vælges et integrationsråd, som skal fungere i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

 

Der er afsat et budget på i alt 36.000 kr. til Integrationsrådets arbejde. Det er splittet op på 23.000 kr. til mødeaktiviteter og mindre arrangementer, 3.000 kr. til refusion af udgift til offentlig transportmiddel til Integrationsrådets medlemmer til møder og arrangementer, og 10.000 kr. til tolkebistand.

 

 

 

 

 

 

 


 

3.               Vedtægter

J.nr.: 00.10.10A30-T77185

SagsID:  77185

Sagsbeh.: HJR

Åbent

 

 

Der er udarbejdet forslag til vedtægter for integrationsrådet.

Gennemgang og drøftelse af vedtægterne.

 

 

Besluttet på Integrationsrådet den 02-11-2011 som punkt 3

Hem Kami deltog ikke i Integrationsrådets behandling af sagen.

 

Det vedlagte udkast til vedtægter/forretningsorden for Integrationsrådet var ikke det endeligt udarbejdede.

Oplægget blev alligevel gennemgået, da det kun er få ting der er ændret.

Det rigtige udkast vil blive sendt med ud til næste møde, hvor der vil blive redegjort for de forskelle der er mellem de to forslag.

Når det har været behandlet på næste møde, skal det fremsendes til Byrådet til godkendelse.

 

Bilag til punkt nr. 3:

Udkast til vedtægter for integrationsråd i Thisted Kommune.


 

4.               Valg af formand for integrationsrådet

J.nr.: 00.10.10A30-T77185

SagsID:  77185

Sagsbeh.: HJR

Åbent

 

 

Valg af formand for integrationsrådet.

 

 

Besluttet på Integrationsrådet den 02-11-2011 som punkt 4

Hem Kami deltog ikke i Integrationsrådets behandling af sagen.

 

Semko Karahalilovic enstemmigt valgt.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.               Valg af næstformand for integrationsrådet

J.nr.: 00.10.10A30-T77185

SagsID:  77185

Sagsbeh.: HJR

Åbent

 

 

Valg af næstformand for integrationsrådet.

 

 

Besluttet på Integrationsrådet den 02-11-2011 som punkt 5

Hem Kami deltog ikke i Integrationsrådets behandling af sagen.

 

Ole Christensen enstemmigt valgt.

 

 

 

 

 

 

 


 

6.               Fastlæggelse af møder i 2012

J.nr.: 00.10.10A30-T77185

SagsID:  77185

Sagsbeh.: HJR

Åbent

 

 

Fastlæggelse af møder i 2012.

 

 

Besluttet på Integrationsrådet den 02-11-2011 som punkt 6

Hem Kami deltog ikke i Integrationsrådets behandling af sagen.

 

Der skal afholdes 4 møder i Integrationsrådet om året.

Der skal afholdes 2 møder med relevante fagudvalg om året.

 

Integrationsrådsmøderne afholdes:

18. januar 2012

28. marts 2012

22. august 2012

14. november 2012

Alle møder afholdes kl. 16.00

 

Møderne med relevante fagudvalg afholdes i maj og september måned og tidspunkterne aftales senere.

 

Afbud til møder skal gives til Louise T. Larsen på LTL@thisted.dk eller på tlf. nr. 99171821 og det skal fremgå af alle indkaldelser, hvem der skal meldes afbud til.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

7.               Eventuelt

J.nr.: 00.10.10A30-T77185

SagsID:  77185

Sagsbeh.: HJR

Åbent

 

 

Eventuelt.

 

 

Besluttet på Integrationsrådet den 02-11-2011 som punkt 7

Hem Kami deltog ikke i Integrationsrådets behandling af sagen.

 

Der udarbejdes en ny fortegnelse over Integrationsrådets medlemmer, som sendes ud sammen med referatet.

 

På møderne i januar og marts måned 2012 forberedes mødet med fagudvalgsrepræsentanterne i maj måned.

 

Det blev foreslået, at Integrationsrådet skal have sin egen hjemmeside som er linket til Thisted Kommunes hjemmeside.

 

Det blev foreslået, at Integrationsrådet skal rette henvendelse til Velkomstcentret med henblik på informationsudveksling.