Medlemmer

Medlemmerne af Handicaprådet i Thisted Kommune er:


MEDLEMMER

SUPPLEANTER

Social- og Sundhedsudvalget

Henrik Gregersen
Mail: hgr@thisted.dk

Kenneth Bjerregaard
Mail: kebj@thisted.dk

Social- og Sundhedsudvalget

Ole Christensen
Mail: olec@thisted.dk

Ida Pedersen
Mail: iped@thisted.dk

Beskæftigelses-,
Social- og Sundhedsforvaltningen


Ellen Kirk Jensen
ekj@thisted.dk

Børne- og Familieforvaltningen

Rikke Storgaard Toft
rsto@thisted.dk

Teknisk Forvaltning

Jørgen Bjerre
jbje@thisted.dkDH-Thisted

Finn Graa Jakobsen
Kolonihavevej 22 B
7752 Snedsted
(Sind)
Telefon: 9839 2844/2044 5016
Mail: graa.jakobsen@mail.dk

Jørgen Færk Jørgensen
P.L. Haldsvej 17
7700 Thisted
(Scleroseforeningen)
Telefon: 9797 7142
Mail: fjorsen@gmail.com 

DH-Thisted

Anne Marie Lodahl
Klatmøllevej 15
7700 Thisted
(Hjerneskadeforeningen)
Telefon: 9792 6013
Mail: frede-lodahl@mail.dk

Anna Grethe Hermann
Byvangen 13
7700 Thisted
(Diabetesforeningen)
Telefon: 9792 5055
erikogagh@gmail.com

DH-Thisted

Aase Jensby Jensen
Nørregade 51, st. th.
7700 Thisted
(Høreforeningen)
Telefon: 9792 1894
Mail: aasejjensen@live.dk 

Per Dommerby Kristiansen
Sennelsvej 133
7700 Thisted
(Dansk Blindesamfund)
Telefon: 9798 5026
Mail: pdk@dkblind.dk

DH-Thisted

Wivi Bardino
Møllevej 5
7700 Thisted
(Hjerneskadeforeningen)
Telefon: 9792 1220/2364 2544
Mail: wlbardino@hotmail.com

Inger Dengsøe
Klitvejen 90
7741 Frøstrup
(Lungesagen Thy-Mors)
Telefon: 9799 1221/40163221
Mail: ingerdengsoe@gmail.com

DH-Thisted

Birgit Bunde Nielsen
Snedstedvej 97
7752 Snedsted
(Landsforeningen Autisme)
Telefon: 9793 4091/2980 8457
Mail: birgitbn.nielsen@gmail.com

Anna Grethe Hermann
Byvangen 13
7700 Thisted
(Diabetesforeningen)
Telefon: 9792 5055
Mail: erikogagh@gmail.com

Sekretær

 

Handicap- og psykiatrichef
Ellen Kirk Jensen
Mail: ekj@thisted.dk