31-08-2011

Mødenr. 321 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handicaprådet

 

Referat

 

 

af mødet den 31. august 2011 kl. 10:00

i Byrådssalen, Rådhuset i Thisted.

 

Fællesmøde med social- og sundhedsudvalget

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Jørgen Færk Jørgensen – afbud – Villy Rønn deltog som suppleant

Arnold Larsen

Bente Mathiasen - afbud

Else Wienberg

Heinz Hvid

Kim Nielsen

Mikael Fenger

Peter Sørensen

Ulla Vestergaard - afbud

Aase Jensby Jensen


 


 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

Pkt. nr.

Sag

Sidetal

 

1.

Møde mellem handicaprådet og social- og sundhedsudvalget

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

1.               Møde mellem handicaprådet og social- og sundhedsudvalget

J.nr.: 27.69.48A30-T78931

SagsID:  78931

Sagsbeh.: JHJ

Åbent

 

 

Mødet afholdes onsdag, den 31. august 2011 kl. 10.00 i byrådssalen, Rådhuset i Thisted.

 

Dagsorden:

 

1. Orientering om budget 2012 på social- og sundhedsudvalgets område.

 

2. Eventuelt.

 

 

Besluttet på Handicaprådet den 31-08-2011 som punkt 1

Jørgen Færk Jørgensen, Bente Mathiasen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Handicaprådets behandling af sagen.

 

Budgetoplægget blev gennemgået og drøftet.

 

Der er høringsperiode fra 13. september til 2. oktober 2011.

 

 

Bilag til punkt nr. 1:

Bilag budget 2012