08-09-2011

Mødenr. 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkeoplysningsudvalget

 

Referat

 

 

af mødet den 8. september 2011 fra kl. 16:00 til kl. 18:30

i Mødelokale i Thy Hallen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer:

 

Anne Marie Munk

Britta Lomborg Gade

Ejgil Boye Mortensen

Heinz Hvid- afbud

Jens Christian Yde

Jens Vestergaard Jensen

Jørgen Østerby Pedersen- afbud

Morten Bach Andersen

Steffen Kjær Pedersen- afbud


 


 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

Pkt. nr.

Sag

Sidetal

                Meddelelser

 

35.

Meddelelser 08-09-2011.

 

Efterretningssager

 

4

 

36.

Østerild Danseforening - ansøgning om tilskud til danseworkshop.

5

37.

Hanstholm Motionsforening - ansøgning om tilskud til maling motionslokalet samt trappeopgang.

 

Beslutningssager

 

6

38.

Sønderhå-Hørsted Fritidsklub - ansøgning om tilskud til FunBattle sæt.

7

39.

Midtthy Cykelmotion - ansøgning om  tilskud til opstart af foreningen.

8

40.

Hanstholm Idrætsforening Gymnastikafdelingen - ansøgning om tilskud til opstart af 2 nye aktiviteter.

9

41.

Team Thy On Tour - ansøgning om godkendelse som forening og opstartstilskud.  

0

42.

Thisted Sportsdykker Klub - ansøgning om tilskud montering af ny port, renovering af eternit plader, efterisolering m.v.

12

43.

Thy Motor Sport Karting søger om fritagelse/refusion af arealleje ved Thsited Lufthavn.

13

44.

Vang-Tvorup Idrætsforening - leje af jord til fodboldbane.

 

Indstillingssager

 

16

 

 

45.

Budget 2012 samt overslagsårene 2013-2015 - Børne- og Familieudvalgets område.

17

46.

Fritidsområdet. Overordnet anlægsbehov

20

47.

Vilsund Ungdomsklub - ansøgning om tilskud til 6. årgang i 2012.

23

48.

Klitmøller Fritidsklub - ansøgning om godkendelse som fritidsklub under Folkeoplysningsloven.

 

Lukkede beslutningssager

 

24

49.

Fundraising - tilbud fra Suell Team.  

 

Eventuelt

 

0

50.

Eventuelt 08-09-2011.

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

35.             Meddelelser 08-09-2011.

J.nr.: 00.01.00P35-0001

SagsID:  81317

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

 

Meddelelser fra:

 

Formanden:

 

Øvrige medlemmer:

 

Fritidschefen:                                 Hanstholm Motionsforening er godkendt som forening med ret til aktivitets- og lokaletilskud.

 

Sjørring Bordtennisklub er godkendt som klub med ret til aktivitets- og lokaletilskud. Tidligere var klubben en del af Sjørring Boldklub.

 

Team Thy On Tour er godkendt som forening med ret til aktivitetstilskud.

 

Koldby Hørdum IF’s Fanklub Bølgen er godkendt som forening med ret til lokale- og aktivitetstilskud under forudsætning af, at vedtægterne ændres ved næste generalforsamling.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 08-09-2011 som punkt 35

 

Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Formanden:                  Orienterede om Thy 360 - der er i øjeblikket diskussion om, hvad

                                   siden skal indeholde.

                                   Klubberne bruger ikke siden ret meget.

 

Øvrige medlemmer:      Intet.

 

 

 

 

 

Bilag til punkt nr. 35:

Message from min_borne-familie-c452


 

36.             Østerild Danseforening - ansøgning om tilskud til danseworkshop.

J.nr.: 18.00.00Ø40-0007

SagsID:  82594

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

REDEGØRELSE

Østerild Danseforeningen har 26. maj 2011 fremsendt ansøgning om  tilskud til en Danseworkshop.

 

Dansewokshoppen er delt op i forskellige aldersgrupper

·         Mini SFO – 0. klasse

·         1., 2. og 3. klasse

·         4., 5. og 6. klasse

·         7., 8. og 9. klasse

·         Voksne

 

Wokshoppen er afviklet i perioden 8. – 12. august 2011.

 

Formanden for Folkeoplysningsudvalget har den 16. juni 2011 på udvalgets vegne bevilget et tilskud på kr. 3.000,-.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ansøgningen er finansieret af Folkeoplysningsudvalgets Pulje.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at bevillingen tages til efterretning.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 08-09-2011 som punkt 36

 

Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Til efterretning.

 

 

 

 

 

 


 

37.             Hanstholm Motionsforening - ansøgning om tilskud til maling motionslokalet samt trappeopgang.

J.nr.: 18.00.00Ø40-0008

SagsID:  82721

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

REDEGØRELSE

Hanstholm Motionsforening har den 30. maj 2011 søgt om et tilskud på kr. 25.000 til maling af motionslokalet samt trappeopgangen.

 

Klubbens medlemmer vil selv udføre arbejdet.

 

Formanden for Folkeoplysningsudvalget har den 16. juni 2011 på udvalgets vegne bevilget et tilskud på kr. 10.000,00.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskuddet er finansieret af Folkeoplysningsudvalgets Pulje.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at bevillingen tages til efterretning.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 08-09-2011 som punkt 37

 

Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Til efterretning.

 

 

 

 

 

 


 

38.             Sønderhå-Hørsted Fritidsklub - ansøgning om tilskud til FunBattle sæt.

J.nr.: 18.00.00Ø40-0012

SagsID:  85426

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

REDEGØRELSE

Sønderhå-Hørsted Fritidsklub søger om et tilskud på kr. 4.566,- inkl. moms til køb af et

FunBattle sæt.

 

Bestyrelsen ønsker at fremme børnenes interesse for at være aktive sammen, hvorved deres sociale kompetencer bliver udviklet. I den forbindelse er det vigtigt med  spændende aktiviteter, så det samtidig bliver sjov motion.

 

FunBattle er et sjovt og underholdende aktivitetsspil, hvor alle kan være med uanset alder og køn. Man kan både spille ude og inde. Sættet indeholder 3 forskellige spil.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskuddet kan finansieres af Pulje for Fritidsklubber.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr. 4.566,- finansieret af Pulje for Fritidsklubber.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 08-09-2011 som punkt 38

 

Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendes.

 

 

 

 

 

Bilag til punkt nr. 38:

Ansøgning til Folkeoplysningsudvalget


 

39.             Midtthy Cykelmotion - ansøgning om  tilskud til opstart af foreningen.

J.nr.: 18.00.00Ø40-0013

SagsID:  85427

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

REDEGØRELSE

Midtthy Cykelmotion søger om et tilskud på kr. 5.000,- til opstart af foreningen.

 

Tilskuddet skal anvendes til:

·         Oprettelse og vedligeholdelse af hjemmeside

·         Design af logo

·         Brevpapir

·         Produktion af flyers/plakater til hvervningskampagne

·         Diverse kontorartikler

 

Der er ikke tradition for at yde tilskud til hvervekampagne og oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider fra Folkeoplysningsudvalgets Pulje.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskuddet kan finansieres af Folkeoplysningsudvalgets Pulje.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr. 2.500,-

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 08-09-2011 som punkt 39

 

Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Der ydes et tilskud på kr. 2.500,- til opstart af foreningen.

 

 

 

 

 

 

Bilag til punkt nr. 39:

Ansøgning om tilskud til opstart af foreningen.

Ansøgning til opstartstilskud -supplerende oplysninger.


 

40.             Hanstholm Idrætsforening Gymnastikafdelingen - ansøgning om tilskud til opstart af 2 nye aktiviteter.

J.nr.: 18.00.00Ø40-0011

SagsID:  85425

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

REDEGØRELSE

Hanstholm Idrætsforening Gymnastikafdelingen søger om et tilskud på kr. 14.895,00 til opstart af 2 nye idrætsgrene – yoga og hulahopring med vægt.

 

Der søges om:

15 yogamåtter à kr. 685,00 i alt

kr.   9.270,-

15 hulahopringe med vægt á kr. 375,00 i alt

-      5.625,-

I alt

kr.  14.895,-

 

Klubben forventer stor tilslutning til disse 2 nye idrætsgrene og har netop fået uddannet en yogainstruktør.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskuddet kan finansieres af Folkeoplysningsudvalgets Pulje.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr. 5.000 finansieret af Folkeoplysningsudvalgets Pulje.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 08-09-2011 som punkt 40

 

Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Morten Bach Andersen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

 

Indstillingen godkendes.

 

 

 

 

 

 

Bilag til punkt nr. 40:

Ansøgning om redskaber til opstart af 2 nye aktiviteter.


 

19.  Team Thy On Tour - ansøgning om godkendelse som forening og opstartstilskud.

J.nr.: 18.00.00G01-T79923

SagsID:  79923

Sagsbeh.: OLEJ

Åben sag

 

HISTORIK

 

Team Thy On Tour ansøger 14. februar 2011 om godkendelse som foreningen under Folkeoplysningsloven, og om tilskud til opstart af foreningen.

 

REDEGØRELSE

 

Forvaltningen har gennemgået Foreningens vedtægter som er fremsendt sammen med ansøgningen.

 

Forvaltningen finder ikke, at Foreningens vedtægter lever op til de krav Folkeoplysningsloven stiller til foreninger, som skal godkendes efter loven.

 

Jf. foreningens vedtægter er det foreningens formål, ved idrætslige aktiviteter, at optjene midler til forbedring af vilkår for organisationer.

Forvaltningen finder ikke, at det lever op til lovens bestemmelser, at foreningen har til formål at optjene midler til forbedringer af organisationer.

 

Af foreningens vedtægter fremgår det endvidere, at som medlem af foreningen kan optages enhver virksomhed eller privatperson, som er ansat i en virksomhed, der støtter foreningens formål og under forudsætning af, at virksomheden eller personen har bopæl i Thisted og Morsø Kommune. Forvaltningen finder ikke, at vedtægterne på dette punkt lever op til Folkeoplysningslovens bestemmelser om, at foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

 

Det skal endvidere oplyses, at foreningen søger om opstarts tilskud til: racercykler, cykeltøj, cykelsko, cykelhjelme og cykelcomputere. Desuden søges der om tilskud til omkostninger v. møder, telefonregninger, printer og papir.

 

RETSGRUNDLAG

 

Folkeoplysningsloven.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Evt. tilskud til foreningen afholdes indenfor Folkeoplysningsudvalgets rammer til formålet.

 

ANDRE KONSEKVENSER

 

Ingen.

 

INDSTILLING

 

Forvaltningen indstiller, at:

 

 

 

·         Team Thy On Tour ikke godkendes som forening under Folkeoplysningsloven, og derfor heller ikke modtager opstartstilskud..

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 26-04-2011 som punkt 19

Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendes.

 

 

Sagen genoptages på mødet i Folkeoplysningsudvalget den 08-09-2011:

 

 

Team Thy On Tour har indsendt nye vedtægter, hvor formålsparagraffen er ændret.

 

Vedtægterne opfylder betingelserne for godkendelse efter reglerne i Folkeoplys-ningsloven.

 

Foreningen kan nu godkendes som forening med ret til aktivitetstilskud (Thisted Ordningen).

 

Foreningen har tidligere søgt om tilskud til opstart – denne ansøgning genoptages.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

 

at der ydes et tilskud på kr. 5.000 til opstart, finansieret af Folkeoplysningsudvalgets Pulje.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 08-09-2011 som punkt 41

 

Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Der bevilges et tilskud på kr. 2.500,- til opstart af foreningen.

 

 

 

 

 

Bilag til punkt nr. 41:

Ansøgning om tilskud til opstart.


 

42.             Thisted Sportsdykker Klub - ansøgning om tilskud montering af ny port, renovering af eternit plader, efterisolering m.v.

J.nr.: 82.00.00G00-T68648

SagsID:  68648

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Thisted Sportsdykker Klub har klublokaler på Søbadet, Thisted Kystvej 17.

 

REDEGØRELSE

Klubben har indhentet tilbud på i alt kr. 30.655,75 excl. moms som dækker montering af ny port, renovering af eternitplader, udskiftning af lås i flere døre, efterisolering med 150 mm rookwool samt arbejdsløn.

 

Klubben søger om et tilskud på 15.525 kr. excl. moms. som dækker montering af ny port og renovering af eternitplader samt lås på eksisterende døre.

 

Klubben vil så selv klare resten af udgiften ligesom klubbens medlemmer vil udføre arbejdet.

 

RETSGRUNDLAG

Folkeoplysningsloven – kommunale lokaler skal stilles til rådighed for klubber, der er godkendt under loven.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Folkeoplysningsudvalgets Pulje kan finansiere udgiften.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING OG KOMMUNIKATION

Intet.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr. 15.525 excl. moms fra Folkeoplysningsudvalgets Pulje.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 08-09-2011 som punkt 42

 

Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Indstillingen godkendes.

 

 

 

 

 

Bilag til punkt nr. 42:

Ansøgning om tilskud til ny port m.v.


 

43.             Thy Motor Sport Karting søger om fritagelse/refusion af arealleje ved Thisted Lufthavn.

J.nr.: 00.01Ø40-U63960

SagsID:  63960

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Thy Motorsport Karting, som er en underafdeling af Thy Motor Sport, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, lejede i 01.04.1993 et areal som siden er udvidet så det omfatter ca. 70.000 m2 ved Thisted Lufthavn og anlagde en kartingbane.

Thisted Lufthavn var på daværende tidspunktet ejet af gl. Hanstholm og Thisted Kommuner og fungerede som en selvejende institution, der havde fået stillet hele arealet til rådighed.

Arealet er nu ejet af Thisted Kommune, som har oprettet lufthavnsområdet som en økonomisk selvstændig enhed.

 

Stabsforvaltningen har anmodet om folkeoplysningsudvalgets behandling af ansøgningen med henblik på muligt tilskud via folkeoplysningsloven.

 

REDEGØRELSE

Areallejen, der er indeksreguleret, er p.t. 10.971,05 kr. ekskl. moms. Kartingklubben har anmodet om at få nedsat eller eventuelt helt fjernet lejebetalingen med henvisning til dårlig økonomi, idet det anføres, at klubben har haft underskud de seneste år, og at det trods flere initiativer er meget svært at skaffe flere indtægter.

 

RETSGRUNDLAG
I henhold til folkeoplysningslovens § 21 har kommunen en anvisningsforpligtelse vedrørende egne lokaler og anlæg over for foreninger, der er godkendt efter loven.

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at forpligtelsen ikke omfatter arealer, hvorfor ansøgningen principielt ikke hører under lovens og dermed folkeoplysningsudvalgets område.

 

Efter lovens § 25 ydes der tilskud til lokaler (og lejerpladser), som ejes eller lejes af foreninger.

Tilskudsforpligtelsen omfatter således ikke arealer.

Der er ikke tilsvarende udlejninger i øvrigt i kommunen, men der kan måske drages en parallel til udlejning af grunde til klubbernes egne huse i forbindelse med fodboldbaner, selv om størrelsesforholdet ikke kan sammenlignes, hvor den årlige leje ligger i størrelsesordenen 200 kr.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Såfremt areallejen bortfalder helt eller delvist vil der mangle indtægter i lufthavnens budget.

Fritidssektionen kan ikke anvise finansiering.

 

INDSTILLING

Forvaltningen fremsender ansøgningen til drøftelse.

Beslutning fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET den 05-08-2010:

Afbud:

Heinz Hvid, Eigil Boye, Jens Vestergaard Jensen, Steffen Kjær Pedersen

Udsættes.

 

Morten Bach Andersen erklærede sig inhabil, og dermed er udvalget ikke beslutningsdyg-

tig.

 

Sagen genoptages på mødet i Folkeoplysningsudvalget til 09-09-2010.

 

 

Bilag:

[Ansøgning fra Thy Motorsport Karting om fritagelse for betaling af arealleje (1221348)

 

Beslutning fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET den 09-09-2010:

Afbud:

Britta Gade, Eigil Boye, Jens Yde

Morten Bach Andersen erklærede sig inhabil.

 

Udvalget anbefaler, at udgiften til leje af jordstykket finansieres af lokaletilskudskontoen af hensyn til ligestilling mellem forskellige brugergrupper.

Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 28-09-2010:

 

Udsat med henblik på besigtigelse.

 

Sagen genoptages på udvalgets møde den 12. oktober 2010.

Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 12-10-2010:

 

Der gives et ekstraordinær tilskud på kr. 10.000 for indeværende år finansieret af lokaletilskudskontoen.  For 2011 anmodes Folkeoplysningsudvalget om at ensarte disse tilskud, idet finansieringen ikke må ske via tilskudskontoen, som kun må anvendes til lovpligtige lokaletilskud efter FOU-loven.

 

 

Sagen genoptages på mødet i Folkeoplysningsudvalget den 08-09-2011:

 

 

Udgiften til leje af areal til Thy Motor Sport Karting er i 2011 kr. 13.993,23 – udgiften er indeksreguleret.

 

Klubben har betalt dette beløb i 2011, men søger om at få det refunderet.

 

Under henvisning til beslutning i Børne- og Familieudvalget den 12-10-2010, skal der findes en anden finansieringsmulighed fra 2011.

 

De eneste frie midler, der er under Folkeoplysningsudvalgets område, er de 3 puljer, Folkeoplysningsudvalgets Pulje, Pulje for Ungdomsklubber og Pulje for Fritidsklubber.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at udgiften fra 2011og fremover finansieres af Folkeoplysnings-udvalgets Pulje.

 

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 08-09-2011 som punkt 43

 

Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Udvalget ønsker ikke at finansiere udgiften fra Folkeoplysningsudvalgets Pulje, idet udgiften ikke er forenelig med puljens hensigt.

 

 

 

 

 

 

Bilag til punkt nr. 43:

VS: Ansøgning om tilskud til dækning af arealleje ved Thisted Lufthavn


 

44.             Vang-Tvorup Idrætsforening - leje af jord til fodboldbane.

J.nr.: 04.08.00Ø40-T63899

SagsID:  63899

Sagsbeh.: AN

Åbent

 

HISTORIK

Vang-Tvorup Idrætsforening har i mange år anvendt et lejet areal til en fodboldbane på Rodals Bakke i Vang.

 

Lejebeløbet har tidligere været finansieret af lokaletilskudskontoen, men Børne- og Familieudvalget traf på mødet den 12-10-2010 beslutning om, at finansieringen fra 2011 ikke længere må ske via lokaletilskudskontoen, idet denne kun må anvendes til lovpligtigt lokaletilskud.

 

REDEGØRELSE

Areallejen har siden 2003 været kr. 4.500 pr. år.

 

RETSGRUNDLAG

I henhold til folkeoplysningslovens § 21 har kommunen en anvisningsforpligtelse vedrø-rende egne lokaler og anlæg over for foreninger, der er godkendt efter loven.

 

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at forpligtelsen ikke omfatter arealer, hvorfor ansøgningen principielt ikke hører under lovens og dermed folkeoplysningsudvalgets område.

 

Efter folkeoplysningslovens § 25 ydes der tilskud til lokaler (og lejrpladser), som ejes eller lejes af foreninger.

 

Tilskudsforpligtelsen omfatter således ikke arealer.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De eneste frie midler, der er under Folkeoplysningsudvalgets område, er de 3 puljer, Folkeoplysningsudvalgets Pulje, Pulje for Ungdomsklubber og Pulje for Fritidsklubber.

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at udgiften for 2011 og fremover finansieres af Folkeoplysnings-udvalgets Pulje.

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 08-09-2011 som punkt 44

 

Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

Udvalget ønsker ikke at finansiere udgiften fra Folkeoplysningsudvalgets Pulje, idet udgiften ikke er forenelig med puljens hensigt.

 

 

 

 

 


 

45.             Budget 2012 samt overslagsårene 2013-2015 - Børne- og Familieudvalgets område..

J.nr.: 00.01.00Ø02-0003

SagsID:  82055

Sagsbeh.: OLEJ

Åbent

 

REDEGØRELSE

 

På baggrund af økonomiudvalgets møde den 11. maj 2011 er der udmeldt budgetrammer for 2012.

 

Udgangspunktet for budget 2012 er budgetoverslagsåret 2012 fra det vedtagne budget 2011.

 

I budgetrammerne er der korrigeret for demografi på bevillingsgrupperne vedr. skoler og uddannelsesområdet og dagtilbud til børn.

 

Endvidere er der reduceret med en andel af en general reduktion, som for hele Thisted kommunes budget 2012 udgør 20,0 mio. kr.

 

Rammerne for budget 2012 for Børne- og familieudvalget er således:

 

mio. kr. i 2012-priser

 

Bevillingsgrupper

 

 

Budget 2011

Oprindelig budget 2012

Demografiske korrektioner

Andel af generel reduktion

Samlet reduktion

Udmeldt ramme budget 2012

Fritid

31,1

31,1

 

-0,4

-0,4

30,7

Skoler og

uddannelse

445,3

 

433,4

1,8

-5,4

-3,6

429,8

Børne- og familieområdet

122,6

122,4

 

-1,5

-1,5

120,9

Dagtilbud til børn

155,5

153,1

1,4

-1,9

-0,5

152,6

Integration

sprogundervisning

1,3

1,2

 

0,0

0,0

1,2

I ALT

755,8

741,2

3,2

-9,2

-6,0

735,2

 

Afdelingscheferne vil på mødet fremkomme med deres overvejelser vedr. reduktioner og omprioriteringer på deres område.

 

INDSTILLING

 

Chefgruppen vil på mødet fremlægge forslag til, hvorledes budgettet kan komme i balance i 2012.

 

Besluttet på Børne- og familieudvalget den 24-05-2011 som punkt 103:

 

Heinz Hvid deltog ikke i Børne- og familieudvalgets behandling af sagen.

 

Drøftet.

 

Forvaltningen udarbejder oplæg til beslutning til mødet 14. juni 2011.

 

Sagen genoptages på Børne- og familieudvalgets møde den 14. juni 2011

 

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt som viser hvordan budgettet bringes i balance for 2012.

Endvidere er der også anført hvilke ”ønsker” der er til budget 2012.

 

Besluttet på Børne- og familieudvalget den 14-06-2011 som punkt 116

 

De forskellige forslag drøftet. Forvaltningen arbejder videre med de forskellige forslag.

Sagen genoptages på Børne- og familieudvalgets møde den 9. august 2011

 

Besluttet på Børne- og familieudvalget den 09-08-2011 som punkt 132

 

Sagen genoptages i Folkeoplysningsudvalget med henblik på en udtalelse.

 

Fritidssektionen har udarbejdet konkret forslag til fordeling af rammebesparelsen på 400.000 kr. samt 62.000 kr. i ikke udmøntede besparelser i overslagsåret 2012:

 

Besparelsen er udmøntet % -vis på alle områder, dog således, at der kun spares 80.000 kr. på lokaletilskud svarende til overskuddet på regnskab 2010.

 

Fritidsfaciliteter (selvejende haller):122.067,-

 

Sammenholdt med den besparelse på 116.000 kr. der blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011, betyder besparelsen, at der skal reduceres 3,35% i de tilskud til de selvejende haller for skolernes brug, som dannede baggrund for vedtagelsen af ny halpolitik.  

 

Folkeoplysning: 8.766,-

 

Der vil være et mindre beløb til f.eks. FOU’s virke og FOU’s Pulje.

 

Folkeoplysende voksenundervisning:19.885,-

 

Konsekvensen kan blive, at der ikke længere kan ydes 1/3, 6/7, 8/9 tilskud til leder og lærerløn til henholdsvis almen undervisning, instrumental undervisning og handicap-undervisning. I henhold til FO-loven § 11, stk. 4 og 5 (almen og handicap) kan der max. ydes tilskud med 1/3 og 8/9. Iht. FO-loven § 11, stk. 3 kan man yde særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen – instrumentalundervisning – Thisted Kommune har besluttet, at det er 6/7.

 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: 76.041,-

 

Konsekvensen bliver et mindre tilskud til: Thisted Ordningen, ungdomsklubber, fritidsklubber og puljer til ungdomsklubber og fritidsklubber.

 

Lokaletilskud:80.000,-

 

Besparelsen svarer til det ikke forbrugte beløb på kontoen i 2010.

Størstedelen af tilskuddet er lovbestemt og der er ikke overførselsret på kontoen.

 

Kommunale klubhuse: 11.828,-

 

Konsekvensen bliver et mindre beløb til vedligeholdelse.

 

Sydthy Svømme- og kurbad:46.929,-

 

Besparelsen udmøntes af Svømme- og Kurbadet.

 

Thy Hallen og Skaterhal:96.485-,

Besparelsen udmøntes af hallen.

 

 

Selvejende ungdomsklubber: Budgetbeløbet står under frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

 

Folkeoplysningsudvalget udtaler på mødet den 8. september 2011:

 

Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den 08-09-2011 som punkt 45

 

Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen.

 

I henhold til § 37 i Folkeoplysningsloven afgiver Folkeoplysningsudvalget følgende indstilling:

 

Under henvisning til det store socialt- og sundhedsforebyggende arbejde kan udvalget ikke anbefale besparelsen.

 

Såfremt besparelsen imod Folkeoplysningsudvalgets forventning bliver vedtaget af Byrådet, ønsker udvalget at blive inddraget i prioriteringen af besparelsen.

 

 

 

 

 


 

46.             Fritidsområdet. Overordnet anlægsbehov

J.nr.: 18.00.00Ø02-0008

SagsID:  83095

Sagsbeh.: OLEJ

Åbent

 

HISTORIK

 

På Børne- og familieudvalgets møde den 8. marts 2011 bevilgede udvalget tilskud til en række anlægsprojekter på fritidsområdet.

 

Efterfølgende er der på børne- og familieudvalgsmødet den 16. juni 2011blevet bevilget 230.000 kr. i tilskud til anlægsprojekter i Thy Hallen i forbindelse med Thisted Svømmeklubs afholdelse af DM i Svømning.

 

Når nettoudgiften på bevilgede anlægsprojekter samlet opgøres, henstår der 403.559 kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2010 og 2011, en del af midlerne fremkommer ved at lærerboligen ved Østerild Skole ikke istandsættes jf. børne- og familieudvalgets beslutning herom, samt at det har vist sig billigere end forventet at indfri lån i Vestervig Agger Hallen.

 

Med henblik på at fordele resterende anlægsmidler og danne overblik over anlægsønsker på fritidsområdet, har forvaltningen udarbejdet en samlet oversigt over anlægsønsker som er registreret på nuværende tidspunkt.

 

I denne forbindelse er de selvejende haller bl.a. blevet bedt om, at indberette hvilke dele der endnu ikke er gennemført af den renoverings- og vedligeholdelsesplan, som konsulent firmaet Niras i 2008 udarbejdede for Thisted Kommune.

 

Opmærksomheden henledes på, at ikke alle selvejende haller har givet tilbagemelding på tidspunktet for udarbejdelsen af sagsfremstillingen, hvorfor der sikkert kan påregnes yderligere anlægsbehov.

 

REDEGØRELSE

 

På nuværende tidspunkt kan anlægsbehovet på fritidsområdet opgøres således:

 

Forening/inst.

Beskrivelse

Ansøgning

Fics sagsnr..

Thisted Brewers

Manglende finansiering

           91.000

75652

Conventus

Anskaffelse af IT-systemet Conventus

         300.000

82503

Koldby Hørdum IF

Kunstgræsbane

      1.000.000

77394

Thisted Skyttekreds

 

Udflyt. til nybyg. lokaler v. Thy-hallen - anslået

3.000.000

79887

Hanstholm Motionsforening

Ombygning og renovering af lokaler

367.405

82312

Hørdum Hallen

Udskiftning af tag over cafeteria

175.000

77405

Tilsted Idrætsklub

Lysanlæg, skur, maling og hegn

206.447

82313

 

Klublokaler, ungdomskl., øvrige faciliteter

Renoveringer/moderniseringer anslået udgift:

4.000.000

Rolighedshallen

Nyt tag på Hallen

      1.561.863

82314

Thy-hallen

Etablering af sauna

      1.500.000

78314

Østerild Multicenter

Etablering af adgang og parkering

         372.225

82316

Hanstholm, Niras mangler:

Niras mangler

         351.250

82317

Hanstholm Anlægsønske:

Renovering 5 omklædningsrum

         375.000

82317

Hanstholm Anlægsønske:

Nyt Indgangsparti

         250.000

82317

Vestervig A. Niras mangler:

Niras mangler

         181.875

82317

Vestervig A. Anlægsønske:

Renovering af dame- og herretoilet

           93.750

82317

Nors, Niras mangler: