Medlemmer

Jørgen Sølvkjær
Lars Gothe
Nicolai Tino Arneraq Jensen Patryk Bolek
Peter Larsen (V)
Poul Hvass Hansen (C) Preben Dahlgaard
Sejr Helleberg
Sigurd Skovborg
Steffen Kjær Thiesen