Helårsturisme Thy-Mors

Thy og Mors samarbejder om at udvikle helårsturismen, ved at fokusere på natur, netværkssamarbejder og ny markedsføring. Med begrebet "helårsturisme" er der først og fremmest fokus på de perioder af året, som ligger udenfor den absolutte højsæson, og hvor turister kan fristes til at besøge området, hvis vi kan tilbyde de rigtige rammer. I første omgang er der fokus på vinterferie, påskeferie, efterårsferie og skuldersæsonerne.

Fokus


En del af svaret på udfordringen ligger i at skabe samarbejder om nye oplevelsestilbud, samt at vi markedsfører Thy og Mors med ét skarpt fokus: Naturen. Der er dannet en forening med dette mål for øje, og den består af Morsø og Thisted Kommuners borgmestre, formændene for Morsø og Thy Turistforeninger samt to repræsentanter for turismeerhvervet.  

Indsatser


Hidtil har man i foreningen arbejdet med udgivelsen af et nyt magasin, som fortæller en række spændende historier om Thy og Mors. Historierne er suppleret af en række smukke fotos, taget en lokale fotografer. Her kan du se Thy-Mors-magasinet.
Foreningen har også udviklet nye oplevelsesprodukter, med fokus på energi og fødevarer, og der bliver udgivet materialer, som skal markedsføre disse produkter.

Vil du vide mere?

Så kan du kontakte:
Formand for foreningen Thy-Mors Turisme, Henning Holm (9795 2728 eller heho@thisted.dk)
Turistchef i Thy Turistforening, Ole Riis Christensen (97 92 19 00 eller orc@thy.dk)
Erhvervsmedarbejder ved Thisted Kommune, Henrik Jensen (99 17 17 17 eller hej@thisted.dk)


ThyMorslogo bmp