Afdelings- og centerchefer

På denne side finder du oversigten over afdelings- og centercheferne i Thisted Kommune.
Chef for Dagtilbud, PPR og Integration
Martin Kondrup Knudsen
Telefon: 50 87 75 90
E-mail: makk@thisted.dk
   

Beskæftigelseschef
Ann Frederiksen
Telefon: 99 17 23 80
E-mail: afr@thisted.dk

   

Børne- og familierådgivningschef
Rikke Storgaard Toft
Telefon: 99 17 24 60
E-mail: rsto@thisted.dk 

   

Borgerservice chef 
Jan Bendix Jensen
Telefon: 99 17 19 22
E-mail: jabj@thisted.dk  

   
Chef for KulturRummet (konstituteret)
Eva Sjælland
Telefon: 22 97 15 95
E-mail: evs@thisted.dk
   
Handicap- og psykiatrichef
Ellen Kirk Jensen
Telefon: 99 17 19 35
E-mail: ekj@thisted.dk
   
Billede er på vej ... Kultur og fritidschef (konstitueret)
Peder Hanghøj
Telefon: 99 17 41 45
E-mail: ph@thisted.dk
   
Kultur- og fritidschef (orlov)
Karen Louise Erichsen
Telefon: 99 17 41 45
E-mail: kle@thisted.dk

   

Undervisningschef
Hanne Toft Andersen
Telefon: 99 17 20 80
E-mail: hta@thisted.dk
   
Digitaliseringschef
Jette Ganzler Kristensen
Telefon: 99 17 20 00
E-mail: jgk@thisted.dk
   
Sekretariatschef

Susanne Tjørnelund Meisner
Telefon 99 17 18 00
stm@thisted.dk

   

Drifts- og Anlægschef
Ejgil Haurum
Telefon 99 17 22 17
E-mail: esh@thisted.dk

   

Plan- og miljøchef
Marianne Davidsen Galsgaard
Telefon: 51 14 22 45
E-mail: maga@thisted.dk

   
Økonomichef
Ellen Dissing
Telefon: 99 17 17 20
E-mail: edi@thisted.dk
   
Ældre og sundhedschef
Anne Fink
Telefon 99 17 19 55
email: afi@thisted.dk


Til pressebrug og lignende kan højtopløselige udgaver hentes ved at klikke på de individuelle billeder.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00