Offentliggjorte planer


Lokalplan nr. 3-004 Erhvervsområde ved Industrivangen og Thistedvej, Hanstholm - Forslag

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har den 3. april 2017 vedtaget forslag til Lokalplan 3-004 Erhvervsområde ved Industrivangen og Thistedvej, Hanstholm.
Planen er offentliggjort den 5. april 2017
Fristen for bemærkninger er den 1. juni 2017
Lokalplan nr 3-004 Erhvervsområde ved Industrivangen og Thistedvej, Hanstholm - Forslag
Offentliggørelsesbrev

Lokalplan nr. 121 BU-10 Østerild dagligvarebutik - Aflysning

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har den 3. april 2017 vedtaget aflysning af lokalplan 121 BU-10 Østerild dagligvarebutik, endeligt.
Planen er offentliggjort den 5. april 2017

Lokalplan 121 BU-10 Østerild dagligvarebutik
Offentliggørelsesbrev

Lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde, Skibstedfjord, Sdr. Ydby - Forslag

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har den 3. april 2017 vedtaget forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde, Skibstedfjord, Sdr. Ydby.
Planen er offentliggjort den 5. april 2017
Fristen for bemærkninger er 1. juni 2017
Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde, Skibstedfjord, Ydby
Offentliggørelsesbrev

Nedrivning af bevaringsværdig bygning


Efter "Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer" § 18 må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivnings anmeldelsen har været offentlig bekendtgjort og offentligheden har haft mulighed for at gøre indsigelser mod nedrivningen.

Indsigelse skal sendes til: byforny@thisted.dk

Pt. ingen ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

 

Debatoplæg


Thisted Kommunalbestyrelse har den 31. januar 2017 godkendt følgende debatoplæg som nu sendes i offentlig høring.

  • Debatoplæg for udvidelse af Hanstholm Havn
  • Debatoplæg for udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn
Debatoplæggene er fremlagt for offentligheden i perioden 2. februar – 2. marts 2017.
Debatoplæggene kan ses her.

Kommuneplantillæg nr. 41 og Lokalplan 200-008 Testcenter for husstandsvindmøller, Hundborg - Endelig

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2017 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 41 og Lokalplan 200-008 Testcenter for husstandsvindmøller, Hundborg, samt miljøvurdering herfor.
Planerne er offentliggjort den 5. april 2017

Miljøvurdering og Lokalplan nr. 200-008
Kommuneplantillæg nr. 41
Offentliggørelsesbrev

Kommuneplantillæg nr. 39 og Lokalplanforslag 200-007 Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej, Hørdum - Forslag

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2016 vedtaget forslaget til Kommuneplantillæg nr. 39 og Lokalplanforslag 200-007 Erhvervsområdet ved Højbjerggårdsvej, Hørdum.
Planerne er offentliggjort den 22. december 2016
Fristen for bemærkninger er den 23. februar 2017
Kommuneplantillæg nr. 39
Lokalplanforslag 200-007 Erhvervsområdet ved Højbjerggårdsvej, Hørdum
Offentliggørelsesbrev

Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplanforslag 1-012 Tingstrup sø - Forslag

Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2016 vedtaget Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplanforslag 1-012 Tingstrup sø. Planerne er offentliggjort den 5. december 2016.
Fristen for bemærkninger er den 13. februar 2017
Kommuneplantillæg nr. 17
Lokalplanforslag 1-012 Tingstrup sø
Offentliggørelsesbrev

Lokalplan 25-001 Boliger, Sømærkevej, Stenbjerg - Endelig

Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober 2016 vedtaget lokalplan 25-001 Boliger, Sømærkevej, Stenbjerg.
Planerne er offentliggjort den 4. november 2016.
Lokalplan 25-001 Boliger, Sømærkevej, Stenbjerg.
Offentliggørelsesbrev. 

Du kan også læse om kommuneplan og lokalplaner generelt