Offentliggjorte planer


Fra den 1. juni 2017 ses offentliggjorte lokalplaner kun på Lokalplanportalen.

Kommuneplantillæg nr. 46 - Forslag
Thisted Kommunalbestyrelse har den 27. juni 2017 godkendt forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 Sydhavnen, Thisted.
Tillægget er offentliggjort den 1. august 2017.
Fristen for at komme med bemærkninger er den 28. september 2017.
Kommuneplantillæg nr. 46
Offentliggørelsesbrev

Kommuneplantillæg nr. 44 og Kommuneplantillæg nr. 45 - Forslag

Thisted Kommunalbestyrelse har den 30. maj 2017 godkendt følgende forslag til kommuneplantillæg samt miljøredegørelser for planforslagene:

  • Kommuneplantillæg nr. 44 Hanstholm Havn
  • Kommuneplantillæg nr. 45 Vindmøller ved Hanstholm Havn

Planforslagene er offentliggjort den 1. juni 2017.
Fristen for at komme med bemærkninger er den 27. juli 2017.
Se mere om planerne her


Lokalplan nr. 3-004 Erhvervsområde ved Industrivangen og Thistedvej, Hanstholm - Endelig

Thisted Kommunalbestyrelse har den 6. juni 2017 vedtaget Lokalplan 3-004 Erhvervsområde ved Industrivangen og Thistedvej, Hanstholm endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 26. juli 2017 og kan ses via Lokalplanportalen.
Offentliggørelsesbrev.

Lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde, Skibstedfjord, Sdr. Ydby - Forslag

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har den 3. april 2017 vedtaget forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde, Skibstedfjord, Sdr. Ydby.
Planen er offentliggjort den 5. april 2017
Fristen for bemærkninger er 1. juni 2017
Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde, Skibstedfjord, Ydby
Offentliggørelsesbrev

Nedrivning af bevaringsværdig bygning


Efter "Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer" § 18 må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivnings anmeldelsen har været offentlig bekendtgjort og offentligheden har haft mulighed for at gøre indsigelser mod nedrivningen.

Indsigelse skal sendes til: byforny@thisted.dk

Pt. ingen ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger.


Kommuneplantillæg nr. 41 og Lokalplan 200-008 Testcenter for husstandsvindmøller, Hundborg - Endelig

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2017 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 41 og Lokalplan 200-008 Testcenter for husstandsvindmøller, Hundborg, samt miljøvurdering herfor.
Planerne er offentliggjort den 5. april 2017

Miljøvurdering og Lokalplan nr. 200-008
Kommuneplantillæg nr. 41
Offentliggørelsesbrev

Kommuneplantillæg nr. 39 og Lokalplanforslag 200-007 Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej, Hørdum - Forslag

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2016 vedtaget forslaget til Kommuneplantillæg nr. 39 og Lokalplanforslag 200-007 Erhvervsområdet ved Højbjerggårdsvej, Hørdum.
Planerne er offentliggjort den 22. december 2016
Fristen for bemærkninger er den 23. februar 2017
Kommuneplantillæg nr. 39
Lokalplanforslag 200-007 Erhvervsområdet ved Højbjerggårdsvej, Hørdum
Offentliggørelsesbrev
 

Du kan også læse om kommuneplan og lokalplaner generelt