Offentliggjorte planer


Fra den 1. juni 2017 ses offentliggjorte lokalplaner kun på Lokalplanportalen.

 

Kommuneplantillæg nr. 39 Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej, Hørdum.
Thisted Kommunalbestyrelse har den 29. august 2017 vedtaget følgende kommuneplantillæg:
Kommuneplantillæg nr. 39 Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej, Hørdum.
Lokalplanen der er offentliggjort samtidig er at finde i lokalplanportalen (se ovenstående link)
Planerne er offentliggjort den 5. september 2017

Kommuneplantillæg nr. 44 og Kommuneplantillæg nr. 45 - Endeligt vedtaget
Thisted Kommunalbestyrelse har den 29. august 2017 vedtaget følgende kommuneplantillæg med tilhørende miljøredegørelser:

  • Kommuneplantillæg nr. 44 Hanstholm Havn
  • Kommuneplantillæg nr. 45 Vindmøller ved Hanstholm Havn

Planerne er offentliggjort den 31. august 2017.
Se mere om planerne her

Kommuneplantillæg nr. 46 - Forslag
Thisted Kommunalbestyrelse har den 27. juni 2017 godkendt forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 Sydhavnen, Thisted.
Tillægget er offentliggjort den 1. august 2017.
Fristen for at komme med bemærkninger er den 28. september 2017.
Kommuneplantillæg nr. 46
Offentliggørelsesbrev

Lokalplan nr. 3-004 Erhvervsområde ved Industrivangen og Thistedvej, Hanstholm - Endelig
Thisted Kommunalbestyrelse har den 6. juni 2017 vedtaget Lokalplan 3-004 Erhvervsområde ved Industrivangen og Thistedvej, Hanstholm endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 26. juli 2017 og kan ses via Lokalplanportalen.
Offentliggørelsesbrev.

Lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde, Skibstedfjord, Sdr. Ydby - Forslag

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har den 3. april 2017 vedtaget forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde, Skibstedfjord, Sdr. Ydby.
Planen er offentliggjort den 5. april 2017
Fristen for bemærkninger er 1. juni 2017
Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde, Skibstedfjord, Ydby
Offentliggørelsesbrev

Nedrivning af bevaringsværdig bygning


Efter "Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer" § 18 må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivnings anmeldelsen har været offentlig bekendtgjort og offentligheden har haft mulighed for at gøre indsigelser mod nedrivningen.

Indsigelse skal sendes til: byforny@thisted.dk

Pt. ingen ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger.


Kommuneplantillæg nr. 41 og Lokalplan 200-008 Testcenter for husstandsvindmøller, Hundborg - Endelig

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2017 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 41 og Lokalplan 200-008 Testcenter for husstandsvindmøller, Hundborg, samt miljøvurdering herfor.
Planerne er offentliggjort den 5. april 2017

Miljøvurdering og Lokalplan nr. 200-008
Kommuneplantillæg nr. 41
Offentliggørelsesbrev
 

Du kan også læse om kommuneplan og lokalplaner generelt