Offentliggjorte planer


Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Nordvejen 1, 7755 Bedsted - matr. nr. 1ax, Ørum By, Ørum.

Vorupørvej 135, 7700 Thisted - matr. nr. 24au, Hundborg By, Hundborg.

Morup Møllevej 116, 7755 Bedsted - mart. nr. 1v, Ørum By, Ørum.

Røde Anes Vej 43, 7700 Thisted - 19bh, Hundborg By, Hundborg.

Der er søgt om tilladelse til nedrivning af ovennævnte ejendomme.

Efter "Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer" § 18 må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivnings anmeldelsen har været offentlig bekendtgjort og offentligheden har haft mulighed for at gøre indsigelser mod nedrivningen.

Eventuelle indsigelser mod nedrivningen skal fremsendes, så de er kommunen i hænde senest den 10. marts 2017.

Indsigelse skal sendes til: byforny@thisted.dk

Vorupørvej 176, 7700 Thisted - matr. nr.  19AA, Hundborg By, Hundborg.

Der er søgt om tilladelse til nedrivning af ovennævnte bygning. Eventuelle indsigelser mod nedrivningen skal fremsende, så de er Kommunen i hænde senest den 31. marts 2017.

 

Debatoplæg


Thisted Kommunalbestyrelse har den 31. januar 2017 godkendt følgende debatoplæg som nu sendes i offentlig høring.

  • Debatoplæg for udvidelse af Hanstholm Havn
  • Debatoplæg for udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn
Debatoplæggene er fremlagt for offentligheden i perioden 2. februar – 2. marts 2017.
Debatoplæggene kan ses her.

Lokalplan 121 BU-10 Østerild dagligvarebutik - Aflysning

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har den 16. januar 2017 vedtaget forslag om aflysning af lokalplan 121 BU-10 Østerild dagligvarebutik.
Planen er offentliggjort den 30. januar 2017
Lokalplan 121 BU-10 Østerild dagligvarebutik
Offentliggørelsesbrev

Tillæg nr. 1 til lokalplan 1-003 boliger i Østbyen, Thisted -Endelig

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har den 16. januar 2017 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan 1-003 boliger i Østbyen, Thisted.
Planerne er offentliggjort den 24. januar 2017
Tillæg nr. 1 til lokalplan 1-003 boliger i Østbyen, Thisted
Offentliggørelsesbrev

Kommuneplantillæg nr. 41 og Lokalplanforslag 200-008 Testcenter for husstandsvindmøller, Hundborg - Forslag

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2016 vedtaget forslaget til Kommuneplantillæg nr. 41 og Lokalplanforslag 200-008 Testcenter for husstandsvindmøller, Hundborg, samt miljøvurdering herfor.
Planerne er offentliggjort den 22. december 2016
Fristen for bemærkninger er den 23. februar 2017
Miljøvurdering
Kommuneplantillæg nr. 41
Lokalplan 200-008 og miljøvurdering
Offentliggørelsesbrev

Kommuneplantillæg nr. 39 og Lokalplanforslag 200-007 Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej, Hørdum - Forslag

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2016 vedtaget forslaget til Kommuneplantillæg nr. 39 og Lokalplanforslag 200-007 Erhvervsområdet ved Højbjerggårdsvej, Hørdum.
Planerne er offentliggjort den 22. december 2016
Fristen for bemærkninger er den 23. februar 2017
Kommuneplantillæg nr. 39
Lokalplanforslag 200-007 Erhvervsområdet ved Højbjerggårdsvej, Hørdum
Offentliggørelsesbrev

Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplanforslag 1-012 Tingstrup sø -Forslag

Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2016 vedtaget Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplanforslag 1-012 Tingstrup sø. Planerne er offentliggjort den 5. december 2016.
Fristen for bemærkninger er den 13. februar 2017
Kommuneplantillæg nr. 17
Lokalplanforslag 1-012 Tingstrup sø
Offentliggørelsesbrev

Lokalplan 25-001 Boliger, Sømærkevej, Stenbjerg - Endelig

Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober 2016 vedtaget lokalplan 25-001 Boliger, Sømærkevej, Stenbjerg.
Planerne er offentliggjort den 4. november 2016.
Lokalplan 25-001 Boliger, Sømærkevej, Stenbjerg.
Offentliggørelsesbrev. 

Du kan også læse om kommuneplan og lokalplaner generelt