Kommuneplan

Forslag til Kommuneplan 2017-2029


Kommuneplanforslaget blev fremlagt til politisk behandling i december 2017 og blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2017.

Forslaget blev herefter sendt i offentlig høring fra den 8. januar til og med den 9. marts 2018.
I denne periode kunne man indsende bemærkninger til forslaget.

Høringsperioden er nu slut, og der kan ikke indsendes flere bemærkninger.

Vi er nu i fuld gang med at behandler alle indkomne bemærkninger frem til den endelige politiske vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029.

I den forbindelse arbejder vi i den digitale version af Kommuneplanen, og denne kan derfor ikke tilgås.
Den digitale Kommuneplan bliver tilgængelig når alle bemærkninger er behandlet og evt. rettelser er indarbejdet.

Det vedtagne kommuneplanforslag kan dog ses her som PDF i sin fulde længde. (PDF størrelse: 28MB )

For yderligere oplysning kan Planafdelingen kontaktes på tlf. 99 17 22 44 eller plan@thisted.dk

Borgermøder

Der er blevet afholdt to borgermøder i forbindelse med den offentlige høring:

• Mandag den 19. februar på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, 7760 Hurup
• Tirsdag den 20. februar på Hotel Limfjorden, Simons Bakke 39, 7700 Thisted

Miljøvurdering

Kommuneplanforslaget er miljøvurderet. Miljøvurderingen omhandler alene de ændringer, som vurderes at kunne medføre væsentlige påvirkninger på miljøet.

Kommuneplan 2010 - 2022

Du finder den digitale udgave af kommuneplan 2010 - 2022 i linket herunder.
Gå til den digitale kommuneplan 2010-2022

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk