Kommuneplan

I kommuneplanlægningen skal de overordnede politiske mål for udviklingen i Thisted Kommune være sammenfattede og konkretiserede. Den nuværende kommuneplan dækker for årene 2010 - 2022 og er vedtaget af byrådet den 21. juni 2011.

Offentliggørelse og høring


Den nuværende kommuneplan blev offentliggjort 6. juli 2011, efter at have været i offentlig høring i perioden 12. januar - 9. marts 2011. Du finder den digitale udgave af kommuneplanen i linket herunder.
> Gå til den digitale kommuneplan 2010-2022

> Læs offentliggørelsen

Generelt om kommuneplanlægning

I kommuneplanlægningen skal de overordnede politiske mål for udviklingen i Thisted Kommune sammenfattes og konkretiseres. De centrale emner er udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder. Samtidig skal der tages stilling til en lang række forhold uden for byerne, bl.a. om natur, landskab, benyttelse og beskyttelse.

Kommunen opdeles overordnet i 3 forskellige områder: byzone, landzone og sommerhusområder.

Inden for byzonen findes en underopdeling i områder til forskellige formål, såsom erhvervsområder, boligområder, områder til offentlige institutioner, til detailhandel o.m.a.

Landzonen omfatter de områder der ligger uden for de større byer, men omfatter ofte de mindste landsbyer. Og betegnelsen sommerhusområder dækker – som navnet indikerer - over arealer, der alene er udlagt til sommerhusbebyggelse.

Thisted Byråd vedtog Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Thisted Kommune i januar 2011. Planen har været i offentlig høring i perioden 12. januar – 9. marts 2011 og er endeligt vedtaget af byrådet den 21. juni 2011.

Kommuneplan 2010-2022 er den første samlede plan efter kommunalreformen og dannelsen af den ny Thisted Kommune i 2007. Planen afløser de tidligere kommuneplaner for henholdsvis Thisted, Sydthy og Hanstholm kommuner samt Regionplan 2005 for Viborg Amt. Forslaget er ændret i overensstemmelse med Landsplanredegørelsen 2010, den regionale udviklingsplan for Nordjylland og Thisted Kommunes Planstrategi.

Kommuneplanen udgør bindeleddet mellem den overordnede landsplanlægning og den detaljerede lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for ejeren og brugeren af den ejendom, som er omfattet af lokalplanen.

Her kan du læse nærmere om kommuneplanlægning generelt.

Planforslaget og de indkomne bemærkninger


Planforslaget, som det så ud ved offentliggørelsen kan du læse som pdf-filer ved at klikke på linkene herunder. Planen er delt op i tre dele
  1. Indledning, emner, rammer - information og forudsætninger 
  2. Rammer, hovedby-egnsby, områdeby
  3. Lokalby, landsby, sommerhusområder, landzone, vindmøller

Thisted Kommune takker for de mange henvendelser og bemærkninger, vi har modtaget i løbet af høringsperioden for Kommuneplan 2010-2022.

Opsamling på alle bemærkninger til Kommuneplan 2010-2022 fremgår af hvidbogen

Hvidbog til Kommuneplan 2010-2022 for Thisted Kommune

Kontaktinfo

Myndighed
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk