Sidste svarfrist: 05.04.2019
Praktik i Thisted Kommune
 • Praktik –
  Udvikling af et evalueringsdesign samt evaluering af den nye MED-struktur i Thisted Kommune
 • Afdeling:
  HR, Arbejdsmiljø
 • Kontaktperson:
  Teamleder Pernille Kasting Guldbæk, PKL@thisted.dk, tlf. 99 17 18 18.
 • Periode:
  Fra midt august – december 2019, eller efter nærmere aftale.
Forventet form
Praktik.

Beskrivelse af opgaven
I efteråret 2017 udarbejdede Thisted Kommune i samarbejde med de faglige organisationer, en ny MED-aftale indeholdende en ny MED-struktur og et nyt fokus for samarbejdet. MED-aftalen er aftalen der fastlægger formål, indhold og struktur for medindflydelse og medbestemmelse i samarbejdet mellem medarbejder og ledelse. MED-udvalgene informerer, drøfter og behandler de vigtigste emner indenfor f.eks. arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Den nye struktur trådte i kraft pr. 1. januar 2018 og det blev aftalt, at der efter ca. 1½ år skulle ske en evaluering.

Din hovedopgave i praktikforløbet vil være at deltage i udvikling og gennemførelse af en evaluering af den nye MED-struktur sammen med HR-konsulenterne. Det vil være en fordel, hvis du har et kendskab til forskellige evalueringsmodeller. Da vi endnu ikke har lagt os fast på evalueringsmetode, vil arbejdet med evalueringen både kunne være på baggrund af kvalitative og kvantitative data, hvorfor det er vigtigt, at du igennem studiet har erfaring med begge metodiske tilgange.

Da vi er en afdeling med fuld fart på er det vigtigt, at du er i stand til at arbejde selvstændigt og have flere bolde i luften på samme tid.

Rammerne
Din arbejdsdag vil foregå på rådhuset i Thisted i HR, Arbejdsmiljø. HR, Arbejdsmiljø er en del af ledelsessekretariatet der består af 30 medarbejdere med vidt forskellige baggrunde.
Du vil blive tilknyttet teamets HR konsulenter, som vil fungere som vejledere og løbende give dig sparring og feedback.

Praktikken er på 30-37 timer pr. uge.
Antallet af timer og tilrettelæggelsen heraf aftales individuelt evt. afhængig af studiedag.

Ansøgning samt CV sendes elektronisk via Thisted Kommunes hjemmeside: www.thisted.dk/studerende.

Frist
Vi vil gerne høre fra dig inden kl. 12 fredag den 5. april 2019.

Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 11. april 2019.

 

Ansøgningsfrist: 5. april 2019

Klik her for at søge