Erfaren psykolog til familieindsatser ved Børne- og familierådgivningen

Sidste svarfrist: 10.05.2019
Da en af vores dygtige psykologer går på efterløn, søger Børne- og Familierådgivningens sektion for myndighed og familieindsatser en autoriseret psykolog til en fuldtidsstilling pr. 1. august 2019 eller snarest muligt derefter.

Sektion for myndighed og familieindsatser er en integreret del af Børne- og Familierådgivningen, hvor kerneydelserne er at yde støtte og behandling til øget trivsel for kommunes mest udsatte børn, unge og deres familier. I sektionen er der både psykologer og familiekonsulenter ansat.

I sektionen udfører vi en bred vifte af opgaver, hvor du som psykolog skal varetage forskellige behandlings- og udredningsopgaver, samtaleforløb, samt have tværfagligt samarbejde og sparring med de øvrige ansatte i afdelingen.

Børn og unge, der er anbragte eller er i periferien til anbringelse indgår også som en del af målgruppen, hvor du som psykolog kan være inddraget i udfærdigelsen af psykologiske undersøgelser, herunder forældrekompetenceundersøgelser. Der kan også blive tale om supervision af plejefamilier. Dine primære opgaver vil være terapeutiske samtaler og familiebehandling.

Vi søger
  • en autoriseret erfaren psykolog, gerne med kendskab til området
  • en som har gode kontakt- og samarbejdsevner, robusthed, humoristisk sans, engagement samt en høj arbejdsmoral, idet meget af arbejdet udføres og planlægges selvstændigt
  • en som har lyst og evne til at arbejde tværfagligt
  • en der gerne med terapeutisk og praktisk erfaring i arbejde med forældre-barn kontakt med fokus på samspil og tilknytning, samt erfaring med relationsarbejde
  • en som har erfaring med samtaleforløb på både individuel- og familieniveau.

Vi tilbyder dig
En dynamisk arbejdsplads med en arbejdskultur, som bygger på faglig dygtighed, anerkendelse, ansvarlighed, engagement samt fleksibilitet. Derfor er kompetenceudvikling også i højsæde hos os. Vi tilbyder intern supervision og sparring med sektionens øvrige tre psykologer, hvor den monofaglige kontakt og udvikling sættes højt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid - 37 timer ugentligt. 

Dit stillested bliver Thisted Rådhus, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst samt principperne om ny løn.

Yderligere oplsyninger
Vil du videre mere, er du velkommen til at kontakte teamleder Louise Smed Hedegaard tlf. 40 88 71 70 eller loso@thisted.dk

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest fredag den 10. maj 2019 kl. 9.00.

Samtaler forventes afholdt torsdag den 16. maj 2019.

Ansøgningsfrist: 10. maj 2019

Klik her for at søge