Sundhedsfagligt personale til Støttecenter Markstræde

Sidste svarfrist: 10.05.2019
Er du uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent og interesseret i et spændende job, hvor der er mulighed for at få stor indflydelse på indhold og rammer.
Om os i Markstræde:
I Markstræde er der ansat fem pædagoger, en studerende og fra den 1. juli en sygeplejefaglig person. Derudover er det også kontor for leder og souschef. Markstræde er en del af en organisation der også tæller Bofælleskabet Aspevej og Højtoftevej.
I Støttecenter Markstræde er der pt. visiteret 68 brugere til § 85 støtte. Alle bor i egen bolig i eller uden for Thisted by. Markstræde har to funktioner:

Klubben i Støttecenteret:
Hvor vi alle, brugere og personalet i fællesskab skal skabe grundlag for et positivt og socialt udviklende fællesskab.
I klubben lægger vi vægt på, at støtte brugerne i at fungere socialt med hinanden og skabe nye relationer. Vi opfordrer til og støtter brugerne i at hjælpe hinanden.
Klubben fungerer som ”problemfrit område”, dvs. individuelle og personlige problemer løses som udgangspunkt i eget hjem, fællesskabet i klubben skal bruges til at danne socialt netværk.
Der er fællesspisning tre aftener i ugen. Der er morgen telefon med vækning og medicinudlevering hver morgen. Og åben alle eftermiddage i ugen. Der kan være mange forskellige aktiviteter i åbningstiden.

Vejledning i eget hjem:
Besøg kan indeholde mange forskellige former for støtte ud fra brugernes ønsker og behov og jf. bestillingen. Det kan være til samtaler, økonomi, private forhold og praktiske opgaver i hjemmet. Som udgangspunkt udfører vi altid støtten sammen med brugeren.
Vi tilbyder også støtte til kontakt med pårørende, læger, sagsbehandlere og andre offentlige personer.
Vi tilbyder støtte til beskæftigelse.
Vores nye kollega:
Du skal selvfølgelig være medicinansvarlig i Markstræde, og skal håndtere medicin til brugerne i Markstræde, være sparringspartner til medicinansvarlige på Bofællesskaberne Aspevej og Højtoftevej. Desuden ønsker vi du skal være med i medicin netværksgruppe under Handicap og Psykiatri. Derudover vil du komme med som fagperson på vores rejse i udarbejdelse af medicinhåndtering og instrukser, og patientsikkerhed.
Du skal på lige fod med pædagogerne yde hjemmevejledning til de bruger, du bliver fast kontaktperson for.
Som kollega lægger vi vægt på:
 • Selvstændighed og fleksibilitet
 • tværfagligt samarbejde
 • faglig og personlig udvikling
 • humoristisk sans og plads til forskellighed
Vi søger en kollega som,
 • er sygeplejerske eller SSA og gerne har erfaring inden for specialområdet
 • har selvindsigt, kender og står ved egne grænser, for du er alene ude på besøg hos borgerne
 • kan arbejde selvstændigt, men samtidig inddrager kolleger som sparringspartnere
 • har gode samarbejdsevner, fordi vi ønsker tillid og åbenhed
 • kan arbejde med hurtige skift og fleksibilitet i opgaveløsningen for at få dagligdagen til at gå op
 • er tydelig og harmonisk, fordi vi kan bruge en medarbejder, der vil brugerne
 • er engageret og ser muligheder, fordi arbejdsglæde er grundlaget for kvalificeret arbejde
 • kan sætte sig ind i andres situation, fordi brugerne er det væsentlige
 • gerne kendskab til CURA og flair for IT
 • god til at formulere sig i skrift og tale, fordi vi skal dokumentere det pædagogiske arbejde
 • har kørekort og egen bil, fordi vi også kommer ud over Thisted by grænse
Vi tilbyder
 • et arbejde med en spændende, udfordrende og alsidig hverdag
 • KRAP uddannelse.
 • en engageret medarbejdergruppe
 • kollegial supervision og løbende ekstern supervision
 • en arbejdsplads hvor der også er plads til spontanitet og gode ideer
 • en arbejdsplads der er med i I sikre hænder
 • en rullende arbejdsplan: pt. med dagvagter og en ugentlig aftenvagt, fri hver weekend.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.
Ugentligt timetal:
32 timer pr. uge
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2019 eller efter aftale
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til Leder Birthe Faaborg 27 83 10 22.
Du kan også gå ind på vores hjemmeside og læse mere om os.

Vi skal have din ansøgning senest fredag den 10. maj 2019 kl. 10.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag den 22. maj 2019.

Ansøgningsfrist: 10. maj 2019

Klik her for at søge