Leder af Visitation og Hjælpemiddeldepot til Thisted Kommune

Sidste svarfrist: 07.05.2019
Er du en kompetent og samarbejdsorienteret leder, har du et stærkt fokus på den rehabiliterende indsats, og ønsker du at samarbejde om at give borgerne et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet? Så er du måske den, vi leder efter.

Thisted Kommune søger en leder til Visitation og Hjælpemiddeldepot med tiltrædelse 1. august eller tidligere, hvis muligt.

Som leder af Visitation og Hjælpemiddeldepot får du ansvaret for 37 medarbejdere hvoraf de 3 er fagkoordinatorer. Du får reference til sundheds- og ældrechefen og kommer til at indgå i ledergruppen i Sundheds- og Ældreafdelingen bestående af 12 ledere. Her er du i samarbejde med resten af ledergruppen med til at udvikle afdelingens strategiske retning og deltager i tværgående projekter og indsatser.
Opgaverne består bl.a. i
 • At implementere de nye arbejdsgange omkring den rehabiliterende indsats
 • At bidrage til udmøntningen af kommunens serviceniveau, og at sikre, at medarbejderne har en positiv kontakt til borgerne, og at afdelingens positive omdømme bevares
 • At sikre et godt samarbejde med leverandørerne og øvrige eksterne samarbejdsparter
 • At sikre, at gældende lovgivning overholdes, og at der samtidig er styr på økonomien
Vi tilbyder:
 • Engagerede medarbejdere alle med høj faglighed, der glæder sig til at videreudvikle området sammen med dig
 • En udviklende lederstilling i krydsfeltet mellem service, effektiviseringer, værdier og lovgivning
 • Mentorordning og oplæring efter behov
 • En lederstilling i en afdeling med en kultur som har fokus på samarbejde, anerkendelse, tillid og åbenhed.
 • Mulighed for at sætte dit præg på den strategiske udvikling i Sundheds- og Ældreafdelingen sammen med sundheds- og ældrechefen og dennes ledergruppe
 • En ledergruppe mellem lederne på tværs af Sundheds- og Ældreafdelingen, som har lyst til at støtte og sparre med hinanden og har et godt fællesskab.
Vores ønsker til dig er, at du:
 • Har relevant ledelseserfaring - meget gerne erfaring med ledelse af en myndighedsfunktion
 • Har en relevant længerevarende uddannelse, gerne inden for sundhedsområdet
 • Har stærke relationelle kompetencer og formår at indgå i dialoger på alle niveauer
 • Har økonomisk indsigt og analytisk kapacitet samt forståelse for hvilke beslutninger og handlinger, der skal gennemføres for at bevare en sund økonomi
 • Har interesse i udvikling af området
 • Er god til at skabe rammer for personalet og tør give høj grad af frihed under ansvar
 • Har gode samarbejdsevner internt og eksternt
 • Bidrager til sundheds- og ældreområdets samlede udvikling og har fokus på udvikling på tværs

Visitationen består af 37 medarbejdere, hvoraf 3 er fagkoordinatorer. Der er et kontaktcenter, 2 udekørende teams og værksted/lagerfunktion.
En myndighedsafdeling med sagsbehandlere inden for omsorgs- og hjælpemiddelområdet bestående af terapeuter, visitatorer, stomi- og kontinenssygeplejersker, netværksmedarbejder, administrative medarbejdere, lager, værksted, chauffører og teknikere.
Hjælpemiddeldepotet håndterer og distribuerer hjælpemidler til borgerne. Det hele er fysisk samlet på samme adresse, som også deles af den ene halvdel af hjemmeplejen i Thisted Kommune.
Vi er en afdeling, der vægter godt arbejdsmiljø, gensidig tillid og samarbejde både internt og eksternt højt.

Vores ambition er, at den enkelte borger understøttes i at benytte sine egne ressourcer bedst muligt. Det lykkes vi først med, når vi bedriver professionelt myndighedsarbejde i et tæt samarbejde med borgeren, pårørende og vores samarbejdspartnere. Du kommer derfor til at spille en afgørende rolle i udviklingen af den rehabiliterende indsats i Thisted Kommune. Vi udvikler hele tiden på vores indsatser og samarbejdet internt og eksternt for at opnå en stærk og koordineret indsats for borgeren.

Vi er derfor på udkig efter en dygtig leder, der evner at arbejde både mål-, proces- og resultatorienteret. Vores kommende leder har også et kontinuerligt fokus på optimering af arbejdsgange og udnyttelse af ressourcer. Vi forventer samtidig, du er garant for, at borgerne og samarbejdspartnerne oplever et professionelt og ordentligt samarbejde med myndigheden, hvor borgeren og den rehabiliterende indsats er central, hver dag.

Thisted Kommunes forventninger til ledelse er beskrevet i ledelsesgrundlaget ’Sammenhængskraft’. Dette vil bliver grundlaget for din ledelse, som leder af ledere. Du kan her se ledelsesgrundlaget

Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. august 2019 eller tidligere

Yderligere oplysninger: Du kan får yderligere oplysninger ved henvendelse til sundheds- og ældrechef Anne Fink på tlf.nr. 99 17 19 55 eller 21 79 80 12
Ansøgningsfrist: 7. maj 2019 kl. 8.00.
Processen:
Vi udvælger ansøgere til samtale den 13. maj 2019.

Samtalerunde 1 vil blive afholdt den 21. maj 2019
Samtalerunde 2 vil blive afholdt den 28. maj 2019

Bliver du indkaldt til 2. samtale skal du mellem de to samtaler forvente at udfylde en personprofil samt deltage i en tilbagemelding herpå.

Ansøgningsfrist: 7. maj 2019

Klik her for at søge