Socialrådgiver/sagsbehandler til team Børn og voksen handicap, Handicap og psykiatri afdelingen

Sidste svarfrist: 23.04.2019
Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler og har en solid socialfaglig baggrund med en blanding af administrative, kommunikative og pædagogiske færdigheder, så er det dig vi er på udkig efter.

Handicap og psykiatri i Thisted Kommune, søger en socialrådgiver/sagsbehandler 37 timer, til en fast stilling til den 1. juni 2019, eller snarest muligt derefter.

Handicap og psykiatri afdelingen, varetager sagsbehandling indenfor Servicelovs bestemmelserne, vedrørende børn med fysiske handicap og gennemgribende udviklingsforstyrrelser og voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, udviklingshæmmede borgere, samt borgere med et misbrug

Handicap- og psykiatriafdelingen er opdelt i 2 teams, som er Team børn og voksen handicap, og Team Psykiatri og Misbrug.

Arbejdsopgaverne, vil være i Team Børne og voksen handicap, med målgruppen børn og unge med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap.

Vi forventer, at du
 • er uddannet socialrådgiver/formidler og har solid myndighedserfaring inden for børneområdet og indsigt i handicappede børn og deres familier, samt til børn og unges udvikling og trivsel.
 • har viden om tværgående samarbejde i det kommunale regi og sammenhæng i kommunale sagsbehandling og er i stand til at skabe og fastholde god stemning i konfliktfyldte relationer med borgere og deres netværk.
 • har solidt kendskab til lovgivning og praksis indenfor rammerne af Service- og Forvaltningsloven. Tænker kreativt i forhold til opgaveløsning og har økonomisk forståelse, samt gode kommunikative og skriftlige kompetencer.
 • kan bidrage til, at det socialfaglige arbejde er kendetegnet ved høj faglig kvalitet, og du har erfaring med inddragende processer i forhold til familien, netværket og samarbejdspartner samt erfaring med at arbejde dialogbaseret og procesorienteret.
 • har gode samarbejdsevner og er indstillet på en høj grad af tværfagligt arbejde.

Personlige kompetencer
Vi forventer, at du
 • Kan strukturere, planlægge og organisere opgaver selvstædigt
 • Er god til at skabe overblik over selv komplekse problemstillinger
 • Er god til at arbejde sammen med både familierne og samarbejdspartnere med andre fagligheder og fremstår som en teamplayer
 • Har en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til mennesker
 • Kan lide at arbejde med børn og familier
 • Trives med en arbejdsdag, som kan være både uforudsigelig og omskiftelig
 • Kan biddrage til, at afdelingerne er i udvikling, og at der er en god trivsel
 • Kan arbejde systematisk og helhedsorienteret og har mod på at udvikle nye samarbejdsmodeller
 • Er psykisk robust og ved, hvor meget din stabile indsats betyder i dagligdagen.

Vi kan tilbyde følgende
 • Cirka 40-50 børnesager i din sags stamme
 • Grundig introduktion med mentor
 • En spændende, udfordrende og afvekslende hverdag
 • Faglig sparring og kompetenceudvikling
 • ICS/DUBU
 • Sags-supervision med ekstern supervisor
 • Metodeudvikling og et højt fagligt niveau
 • Sags-gennemgang og dialog omkring prioritering
 • Mulighed for nytænkning og kreativitet i opgaveløsning
 • Engagerede kolleger i alle aldre og et arbejdsmiljø, hvor der er høj fokus på trivsel.
 • En afdeling, hvor værdier som respekt, anerkendelse, åbenhed, tillid og høj faglighed er i fokus
 • En arbejdsplads med flextid

Løn- og ansættelsesvilkår
er i henhold til gældende overenskomster og ud fra principperne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest ved ansættelse. Dette kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk. Der indhentes børneattest, inden ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte Handicap og psykiatri-afdelingens Myndighedsleder Pia Toft Jepsen, telefon 99 17 23 27.

Ansøgning
vedlagt relevante dokumenter sendes elektronisk og skal være os i hænde senest den 23. april 2019, kl. 12.00.

Vi forventer, at afholde jobsamtale den 25. april 2019, mellem 12.30 og 17.00.

Vi glæder os til at høre fra dig

Ansøgningsfrist: 23. april 2019

Klik her for at søge