Teamleder til Vibedal Plejecenter

Sidste svarfrist: 23.04.2019
Vi søger en teamleder, der
 • brænder for ledelse af engagerede og dygtige medarbejdere, primært inden for det somatiske område, herunder afholdelse af ansættelses-, trivsels-, udviklings- og omsorgssamtaler
 • ser potentialet i den enkelte medarbejder
 • forstår at skabe sammenhængskraft på tværs af faggrupper, vagtlag og organisation
 • prioriterer at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø
 • sætter patientsikkerheden højt.

Som teamleder vil du blandt andet skulle
 • være nærmeste sparringspartner for sygeplejersker med fagligt ansvar
 • varetage mødeledelse og deltage i relevante arbejdsgrupper
 • bidrage til implementering af faglige projekter, herunder rehabilitering, dysfagiprojekt og vores journalsystem CURA
 • medvirke til at sikre optimal drift og ressourceudnyttelse
 • deltage i det kliniske arbejde.

Vi forestiller os, at du
 • har en sygeplejefaglig, plejefaglig eller anden relevant sundhedsfaglig baggrund
 • er robust, stabil, selvstændig, fleksibel og tydelig
 • eventuelt har erfaring med ledelse
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • kan bevare overblikket, også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • evner hurtig omstilling og prioritering af opgaver
 • er en god samarbejdspartner og rollemodel
 • kan skabe relationer til borgere, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor du
 • mærker, at kerneopgaven er i centrum
 • har mulighed for at deltage i relevante kurser/ uddannelse
 • bliver en del af et ledelsesteam, bestående af leder og to teamledere, hvor der er plads til den enkelte
 • vil blive oplært af teamlederkollega og leder
 • deltager i netværk for teamledere på tværs af organisationen
 • får ansvarsområder som for eksempel I sikre hænder og UTH
 • får ansvar for Vibedal Plejecenters funktion som virksomhedscenter, herunder mentorordning
 • oplever at vi har et uhøjtideligt miljø, hvor humoren har plads.

Om os
Vibedal Plejecenter består af 62 plejeboliger, som er fordelt på tre somatiske teams og et specialafsnit for mennesker med demens. Vi har aktivitets- og dagcentertilbud, modtagekøkken og motionscenter. Vi har særdeles gode fysiske rammer inde og ude, for både beboere og personale.
Vi er cirka 80 medarbejdere med forskellig uddannelsesbaggrund, der er positive og fleksible. Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende og social- og sundhedshjælper og -assistentelever. Vi er virksomhedscenter med tilknytning til Jobcenter Thisted.
Vi lægger stor vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi arbejder ud fra vores fælles værdier: Humor – Engagement – Anerkendelse – Respekt – Trivsel.

Løn
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.
Ugentligt timetal: 37 timer
Tiltrædelsesdato: 1. juni 2019

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til teamleder Camilla Langkjær på 99 17 40 48 eller leder Ruth Siersbæk på 99 17 40 42. Her kan du også aftale tid til et besøg og en rundvisning i vores hus. Vi bor Vibedalvej 1, 7700 Thisted.
Du kan læse mere om Vibedal på Thisted Kommunes hjemmeside.

Frist
23. april 2019 kl. 8.00.
Samtaler forventes afholdt 26. april 2019.

Ansøgningsfrist: 23. april 2019

Klik her for at søge