Medarbejder til Dagcentret, Vibedal Plejecenter

Sidste svarfrist: 23.04.2019
Vi søger pr. 1. juni 2019 en ny medarbejder til vores dagcenter for sårbare borgere. Har du en uddannelse inden for sundhed, pædagogik eller noget helt andet, så se her...

Formålet med dagcentrene i Thisted Kommune er at
 • hjælpe borgeren med støtte til struktur, aktivitet og socialt samvær, så borgeren, efter eget ønske, kan forblive i eget hjem.
 • aflaste pårørende, der har en ægtefælle eller et familiemedlem med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, så vedkommende kan blive i eget hjem.
 • lette overgangen fra hjem til plejebolig.

Vores ønsker til dig er, at du
 • medvirker til at give de visiterede borgere dagligdags sociale aktiviteter og årstidsbestemte begivenheder
 • kan skabe nærvær og relationer og er bevidst om betydningen af egen tilgang til vores ældre borgere
 • kan bidrage med en rehabiliterende tilgang til borgerne i forbindelse med måltider, pleje, søvn, hvile, motion og fysisk træning
 • kan tage udgangspunkt i borgerens ressourcer
 • er fagligt velfunderet og har lyst og evne til udvikling
 • kan udvise engagement, initiativ, ansvarlighed og selvstændighed
 • kan anvende anerkendende kommunikation i samarbejdet internt og eksternt
 • medvirker aktivt til trivsel og arbejdsglæde på plejecentret

Vi tilbyder
 • en mentorordning, der sikrer en god introduktion til dit ansvarsområde
 • et nært samarbejde med gode og dygtige kolleger, der har fokus på kerneopgaven
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • et godt arbejdsmiljø

Stillingen
En fast stilling på 30 timer i dagvagt fire ugentlige hverdage.

Om os
Vibedal Plejecenter består af 62 plejeboliger, som er fordelt på 3 somatiske teams og 1 specialafsnit for mennesker med demens. Vi har aktivitets- og dagcentertilbud, modtagekøkken og motionscenter. Vi har særdeles gode fysiske rammer inde og ude for både beboere og personale. Vores journalsystem hedder CURA.

Vi er ca. 80 medarbejdere og du vil møde kompetente kolleger, der er positive og fleksible. Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende og social- og sundhedshjælper og -assistentelever. Vi er virksomhedscenter med tilknytning til Jobcenter Thisted.

Vi arbejder ud fra vores fælles værdier: Humor – Engagement – Anerkendelse – Respekt – Trivsel.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.

Yderligere oplysninger
om stillingen fås ved henvendelse til leder Ruth Siersbæk, tlf. 99 17 40 42.
Her kan du også aftale tid til et besøg og en rundvisning i vores hus. Vi bor Vibedalvej 1, 7700 Thisted.

Du kan læse mere om os på Vibedals hjemmeside.

Ansøgningsfrist
Tirsdag den 23. april 2019 kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt onsdag den 24. april 2019.

Ansøgning skal ske elektronisk og der medsendes CV og eksamensbevis.
 

Ansøgningsfrist: 23. april 2019

Klik her for at søge