Social- og sundhedsassistent til Vibedal Plejecenter

Sidste svarfrist: 23.04.2019
Vi søger pr. 1. juni 2019, eller efter aftale
Social- og sundhedsassistenter 30 timer pr. uge med weekendarbejde hver 2. uge. Vagttyper efter aftale. Vi søger assistenter primært til somatisk afsnit.

Vores ønsker til dig er, at du
 • vil medvirke til at vores beboere får et godt hverdagsliv, hvor de oplever værdighed, livskvalitet, tryghed og sikkerhed i tæt samarbejde med beboernes pårørende
 • kan skabe nærvær og relationer og er bevidst om betydningen af egen tilgang til vores ældre borgere
 • kan bidrage med en rehabiliterende tilgang i plejen af beboerne
 • er fagligt velfunderet og har lyst og evne til udvikling
 • kan udvise engagement, initiativ, ansvarlighed og selvstændighed
 • kan anvende anerkendende kommunikation i samarbejdet
 • medvirker aktivt til trivsel og arbejdsglæde på plejecentret

Vi tilbyder
 • mentorordning, der sikrer en god introduktion til dit ansvarsområde
 • et nært samarbejde med gode og dygtige kolleger, der har fokus på kerneopgaven
 • sygeplejefaglig sparring med sygeplejersker
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • et godt arbejdsmiljø

Om os
Vibedal Plejecenter består af 62 plejeboliger, som er fordelt på 3 somatiske teams og 1 specialafsnit for mennesker med demens. Vi har aktivitets- og dagcentertilbud, modtagekøkken og motionscenter. Vi har særdeles gode fysiske rammer inde og ude for både beboere og personale. Vores journalsystem hedder CURA.

Vi er ca. 80 medarbejdere og du vil møde kompetente kolleger, der er positive og fleksible. Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende og social- og sundhedshjælper og -assistentelever. Vi er virksomhedscenter med tilknytning til Jobcenter Thisted.

Vi lægger stor vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi arbejder ud fra vores fælles værdier: Humor – Engagement – Anerkendelse – Respekt – Trivsel.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.

Yderligere oplysninger
om stillingerne fås ved henvendelse til teamleder Camilla Langkjær, tlf. 99 17 40 48 eller leder Ruth Siersbæk, tlf. 99 17 40 42.
Her kan du også aftale tid til et besøg og en rundvisning i vores hus. Vi bor Vibedalvej 1, 7700 Thisted.

Du kan læse mere om os på Vibedals hjemmeside.

Ansøgningsfrist
Tirsdag den 23. april 2019 kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt onsdag den 24. april 2019.

Ansøgning skal ske elektronisk og der medsendes CV og eksamensbevis.

Ansøgningsfrist: 23. april 2019

Klik her for at søge