Pædagog til "Huset"

Sidste svarfrist: 23.04.2019
Pædagog søges til spændende klubmedarbejder stilling i ”Huset” ved Børne- og Familierådgivningen.

Vi søger en pædagog til en spændende og udfordrende stilling på 30 timer pr. uge som klubmedarbejder i ”Huset”.

Arbejdspladsen er i ”Huset” på Havrevej, der er et kombineret fritids- og socialpædagogisk tilbud for børn og unge i aldersgruppen fra 6–23 år i Thisted Kommune. ”Huset” fungerer efter lov om dag- og klubtilbud.

”Huset” er i rivende udvikling, og det indgår som en central og væsentlig arbejdsplads i forhold til at lave forebyggende arbejde, og at sikre indsatsen for børn og unge i Thisted Kommune. Du skal forvente en organisation med klare målsætninger, hvor der som medarbejder vil være mulighed for at bidrage til udviklingen, og hvorledes resultaterne frembringes.

Arbejdsopgaver
 • Skabe et miljø hvor hygge, gode oplevelser og samvær er i højsædet
 • Fremme børn og unges trivsel
 • Forebygge negativ social arv og eksklusion
 • Rollemodel for børn og unge som kommer i ”Huset”
 • Være aktivitetsskabende
 • Opsøgende arbejde
 • Deltage i personalemøde, supervision, møder med samarbejdspartnere osv.
 • Bidrage til udviklingen af ”Huset”

Forventninger til dig
 • Du er uddannet pædagog
 • Du har erfaring inden for målgruppen og kan lide arbejdet med unge mennesker
 • Du er fagligt velfunderet – har kendskab til relationsbehandling
 • Du er en god og troværdig rollemodel på alle måder
 • Du er moden og ansvarsbevidst, og kan arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • Du er i besiddelse af gode samarbejdsevner
 • Du er loyal overfor trufne beslutninger
 • Du er indstillet på supervision
 • Du vil deltage i uddannelsesforløb
 • Du har kørekort, og vil bruge egen bil
 • Du har humor og kan bidrage kreativt

Huset kan tilbyde dig
 • Ansættelse i en organisation i rivende udvikling
 • Et arbejde med stort ansvar og indflydelse
 • Et spændende og udviklende arbejdsmiljø
 • Engagerede kollegaer
 • Faglig sparring
 • Supervision og efteruddannelse
 • Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdsparter
 • Visionen for dit arbejde er du skal kunne ” Lege, Skabe glæde, være nærværende, vælge en holdning således at den gode dag er at fortrække frem for den dårlige for den unge”

Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst og principperne om ny løn.

Tiltrædelsesdato den 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Gennemsnitlig ugentlig timetal: 30

Arbejdstider: eftermiddag/aften

Ved eventuel ansættelse skal der underskrives samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest.

Ansøgningsfrist
Tirsdag den 23. april 2019 kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 17.

Oplysninger om stillingen
kan hentes hos afdelingsleder i ”Huset” Torben S. Jensen, på telefon 24 52 59 68.

Du kan se Børne- og Familierådgivningens organisation samt læse mere om familierådgivningen på Thisted Kommunes hjemmeside: www.Thisted.dk

Ansøgningsfrist: 23. april 2019

Klik her for at søge