Socialrådgiver/socialformidler til Familierådgivningen

Sidste svarfrist: 23.04.2019
Da en af vores faste sagsbehandlere i Børne- og familierådgivning har taget imod nye udfordringer i afdelingen, søger vi en ny dygtig socialrådgiver/ socialformidler på fuldtid. Stillingen er tilknyttet til Familierådgivningens Undersøgelsesteam, som er hjemhørende under sektion for Myndighed og Familieindsatser, hvor der arbejdes med særlig støtte til børn og unge i alderen 0-23 år.

Familierådgivningen Thisted Kommune er en udviklingsorienteret arbejdsplads, der vægter et godt arbejdsmiljø, kvalitet i arbejdet og udvikling i det faglige som tværfaglige arbejde. Vi inddrager ICS og DUBU i det daglige arbejde, vægter inddragelse af nye metoder og tilgange, og har fokus på muligheder fremfor begrænsninger.

Som myndighedssagsbehandler i Undersøgelsesteamet vil dine primære arbejdsopgaver bestå i
 • Udførelse indenfor Servicelovens kapitel 3, 9 og 11 – tilbud og særlig støtte til Børn og unge. Herunder undersøgelser, iværksættelse af forebyggende foranstaltninger og opfølgning herpå.
 • Aktiv inddragelse af børn/unge, deres forældre og netværk.
 • Forebyggende arbejde med fokus på ressourcer og resiliens.
 • Tværfagligt samarbejde og en helhedsorienteret indsats.
 • Tovholderfunktion i unges overgang til voksentilværelsen.

Vi forventer, at du
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, gerne med erfaring indenfor børneområdet.
 • Er en god team-player, som også kan arbejde selvstændigt og loyalt ud fra fælles værdier og retningslinjer.
 • Er god til at skabe overblik i en travl hverdag og arbejder systematisk.
 • Har gode kommunikative evner.
 • Kan indtage et fagligt perspektiv i holdnings- og meningsdrøftelser.
 • Er positivt indstillet på nye udfordringer og åben for læring i faget.
 • Er psykisk robust.
 • Er systematisk og kompetent IT-bruger - Evt. har kendskab til ICS og DUBU.

Vi tilbyder
 • Engagerede kollegaer, der er organiseret i teams.
 • En arbejdsplads der giver plads til forskellighed, humor og et godt kollegialt fællesskab.
 • Et spændende, alsidigt og udfordrende arbejde.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø, der inddrager forandring og udvikling.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Ledelsesmæssig støtte.
 • Teamsupervision.
 • Flextid.

Løn- og ansættelsesforhold
efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Tiltrædelse den 1. juni 2019 eller efter aftale.

Ønskes yderligere oplysninger,
er du velkommen til at kontakte Teamleder Camilla Hassing på telefon 29 67 55 57.

Ansøgningsfrist
den 23. april 2019 kl. 8.00.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 26. april 2019.

Ved eventuel ansættelse skal der underskrives samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest.

Du kan se Børne- og Familierådgivningens organisation samt læse mere om familierådgivningen på Thisted Kommunes hjemmeside: www.thisted.dk

Ansøgningsfrist: 23. april 2019

Klik her for at søge