Viceskoleleder til Hannæs-Østerild skole

Sidste svarfrist: 23.04.2019
Hannæs-Østerild skole søger en viceskoleleder til ansættelse pr. 1. juni 2019.

Brænder du for arbejdet med børn, og det at kunne gøre en forskel for flest mulige? Brænder du for ledelse? Har du interesse for økonomi? Ser du muligheder frem for begrænsninger? Så er ciceskolelederstillingen på Hannæs-Østerild skole noget for dig.

Om skolen
Hannæs-Østerild Skole er en folkeskole med overbygning med ca. 270 elever, fordelt på tre matrikler i Vesløs, Frøstrup og Østerild. I Frøstrup og Østerild er 0.-6. klasse og i Vesløs er 7.-9. klasse. Vi har en SFO i Frøstrup og Østerild med hver ca. 40 børn. Der er på skolen ca. 50 medarbejdere.

Hannæs-Østerild Skoles værdigrundlag bygger på Thisted kommunes overordnede værdigrundlag, som tager udgangspunkt i et anerkendende menneskesyn. Skolen er kendetegnet ved at være en mangfoldig, rummelig og inkluderende skole med stor lokal opbakning og et tæt skole-hjem samarbejde.

Skolens vision
Det er visionen, at den enkelte elevs faglige og sociale udvikling styrkes og støttes gennem det relationelle arbejde, så den enkelte elev kan blive så dygtig som han/hun kan og samtidig får opbygget en relationel kompetence, der sætter den enkelte i stand til at indgå i de sociale fællesskaber.

Det er endvidere visionen, at skolen bliver et sted hvor vidensdeling, kollegial sparing og fælleskab om opgaveløsningen er i højsæde og hvor opgaven er en der løses og løftes sammen og på tværs af afdelingerne

Ledelsesteamet
Ledelsesteamet består af skoleleder, viceskoleleder og afdelingsleder. I ledelsesteamet arbejder vi meget med kommunikation og gennemsigtighed, da vi ikke fysisk er placeret det samme sted, men på hver vores afdeling. Du bliver en del af et ledelsesteam, hvor respekt, innovation, udvikling samt teamsamarbejde er hovedelementerne i samspil med en god portion humor og ordentlighed.

Dine opgaver bliver
 • pædagogisk ledelse af en afdeling
 • personaleledelse
 • administrative opgaver herunder økonomi, skemalægning
 • kunne agere stedfortræder på de andre afdelinger
 • kunne indgå i planlægningen af skoleåret
 • at være medvirkende til at samle tre afdelinger til én skole.
   
Ledelsesmæssigt forventer vi, at du
 • at du er læreruddannet
 • at du har en lederuddannelse eller er klar på at tage en uddannelse i ledelse.
 • at du har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • arbejder ud fra et anerkendende og positivt ledelsessyn.

Personligt håber vi, at du 
 • er god til at skabe relationer
 • er energisk og kan stå ved dine meningers mod
 • er struktureret og kan skabe overblik
 • har mod på at skabe udvikling og tør sætte nye tanker i spil
 • er synlig blandt elever, forældre og medarbejdere
 • besidder en god portion humor og selvironi.

Hannæs-Østerild skole tilbyder
 • en dynamisk arbejdsplads, hvor udvikling og eleven er i fokus.
 • en skole der ligger i et område, hvor skolen er kulturbærende.
 • et åbent, loyalt og udviklingsorienteret ledelsesteam
 • et ledelsesteam hvor sparring, meningsudveksling og samarbejde er i højsæde
 • nogle gode elever og en meget op bakkende og engageret forældregruppe
 • en dygtig medarbejdergruppe, der vil eleverne, skolen, teamsamarbejdet i og på tværs af afdelingerne og som derudover er yderst kompetente fagligt.

Vi kan garantere en hverdag med stor variation af ledelsesopgaver, administrative opgaver, samarbejder og en vigtig rolle i den fortsatte udvikling af Hannæs-Østerild skole.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Den ugentlig arbejdstid er fuldtid.

Der er efter aftale mulighed for at besøge skolen.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte skolen på tlf. 99 17 35 60 eller skoleleder Hans Henrik Thrane på tlf. 30 66 45 24.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 23. april 2019 kl. 08.00.

Samtaler forventes afholdt den 25. april 2019.

Ansøgningsfrist: 23. april 2019

Klik her for at søge