Dagplejepædagog til Thisted Kommune

Sidste svarfrist: 23.04.2019
En stilling som dagplejepædagog 34 timer pr uge, er ledig til besættelse snarest muligt.
Dagplejen i Thisted kommune er i rivende udvikling. Vi har masser af børn og mange tiltag, der understøtter og udvikler dagplejen som et kvalitetsdagtilbud.

Dagplejen består i øjeblikket af 125 dygtige og engagerede dagplejere samt syv dagplejepædagoger, hvoraf den ene også er faglig teamleder. Dagplejen ledes af en områdeleder og der er tilknyttet administrativ bistand til området.

Vi søger en dygtig pædagog med et solidt kendskab til 0–2 års området, gerne med erfaring fra en dagpleje eller en daginstitution.

Arbejdet som dagplejepædagog indeholder blandt andet
 • tilsyn hos dagplejerne i hjemmet og i legestuerne samt tilsyn med private børnepassere
 • vejledning, sparring og inspiration
 • samarbejde med kolleger på dagplejekontoret og være bindeled til andre faggrupper
 • bistå ved samarbejde/samtaler mellem forældre og dagplejere
 • afholde MUS-samtaler med dagplejerne
 • medvirke ved forskellige arrangementer med børn, forældre og dagplejere
 • telefonvagt, herunder at deltage i morgentelefonvagten

Vi er pt. I gang med en omstillingsproces, der har som mål, at allokere flest mulige ressourcer ud til tilsynet ved dagplejeren og legestuen. Til efteråret går vi i gang med et omfattende aktionslæringsforløb for alle vor dagtilbud, herunder også dagplejen. Dette indbefatter bl.a. at dagplejepædagogerne deltager i et læringsforløb, som bl.a. indeholder diplommoduler i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan.

Vi søger en uddannet pædagog der
 • Har et solidt kendskab til børn i alderen 0-2 år
 • Kendskab til ICDP
 • Ser anerkendelse og inklusion som bærende elementer i jobbet
 • Kan formidle i tale og skrift
 • Er god til at arbejde med relationer
 • Har en veludviklet evne til observation og refleksion, og kan yde solid faglig vejledning og sparring
 • Kan se dagplejernes forskellige kompetencer
 • Går aktivt ind i konfliktløsning og tager ansvar for beslutninger
 • Har et godt overblik og kan følge opgaverne til dørs
 • Lar kendskab til og er fortrolig med brug af IT
 • Besidder humoristisk sans

Vi tilbyder
 • En dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads, med fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Samarbejde med dygtige og engagerede dagplejere
 • Engagerede kolleger som prioriterer faglighed højt
 • Gode efteruddannelsesmuligheder

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Forud for ansættelse vil der blive indhentet børneattest.

Ansøgningsfrist
Tirsdag den 23. april 2019 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 25. april 2019.

Du er velkommen til at kontakte områdeleder Kjeld Klarborg Eskildsen, 99 17 22 86 / 23 81 91 87 for yderligere oplysninger om jobbet.

Ansøgningsfrist: 23. april 2019

Klik her for at søge