Sidste svarfrist: 25.03.2019
- der gerne vil være en del af vores fælleskab

Kom og vær med til at videreudvikle vores pædagogik, som vi lige nu er i gang med at sætte ord på.

Espersens børnehus er en integreret daginstitution, vi er normeret til 30 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Antallet af børn kan svinge mellem 70 og 95 børn. Når de store går skoleintro i april falder børnetallet og efter sommerferien stiger børnetallet støt frem til næste 1 april. Det er bl.a. derfor vi arbejder med årsnorm som betyder at dit timeantal vil varierer i forhold til børnetallet, dog ikke over 37 timer.

Din ansættelse er i børnehuset, derfor skal du regne med at kunne blive flyttet fra vuggestue til børnehave og omvendt.

Vi er et hus der rummer mange forskellige familier, derfor skal du synes det er spændende at samarbejde tæt med pædagogiske konsulenter, integrationskonsulenter, socialrådgiver, familiekonsulenter, logopæder, ergoterapeuter, sundhedsplejersker og fremskudt PPR.

Vi arbejder med aldersintegrerede grupper, hvilket betyder at der hele tiden skal ske en tilpasning af lege og læringsmiljøer i forhold til hvor børnene er i deres udvikling.
I vuggestuedelen arbejdes der aldersopdelt.

Vi forventer at du kan se dig selv i tæt i relationen til barnet, du flytter dig i forhold til hvor barnet er, du er den vigtigste i forhold til barnets leg og læring.
 • Vi forventer at du har lyst til uddannelse
 • Vi forventer at du kan se dig selv som den vigtigste faktor i samspillet med barnet
 • Du skal kunne tage ledelse i din gruppe for både børn og kollegaer
 • Vi forventer stor selvstændighed og at du tør vove at fejle
 • Du skal synes at sprogarbejde er vigtigt da det har stor fokus hos os
 • Du er den person der kan prioritere i en travl hverdag
 • Du får tildelt ansvarsområder såsom LP vejleder, praktikvejleder og andre opgaver der altid dukker op.
 • Du har erfaring med to-kulturelle familier
 • Du har erfaring med familier der er udfordret på forældrerollen
 • Vi ser gerne at du kan bidrage med sang og musik i vores daglige pædagogiske arbejde
   
Fremtiden i Espersens børnehus indeholder kompetenceudvikling som kommer til at foregå gennem aktions læring. Dette forløb vil finde sted helt frem til efteråret. Når vi er igennem dette forløb skulle vi gerne være godt rustet til at få helt styr på vores værdigrundlag.

Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Forud for ansættelse vil der blive indhentet børneattest.

Ugentlig arbejdstid – 30 timer pt. i børnehaven.

Ansættelse pr. 1 maj 2019.

For yderligere oplysninger
kan pædagogisk leder Dorthe Bisgaard kontaktes på 51 35 06 56.

Ansøgningsfrist
den 25. marts 2019 kl 8.00.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist: 25. marts 2019

Klik her for at søge