Sidste svarfrist: 25.03.2019
Vi søger 37 timers pædagogmedhjælper med tiltrædelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter.

Kronens Mark er en naturbørnehave beliggende på Østerbakken 95, 7700 Thisted. Institutionen er i 2019 normeret til 42 børn. Institutionen er en del af dagtilbudsområde et, der i alt tæller 11 institutioner. Vi har et meget stort udeareal, hvor vi arbejder med mange spændende uderum. Vi har dyrehold, nyttehave, udeværksted og meget mere. Vi benytter aktivt Kronborg Plantage og prioriterer forskellige naturture til skov, sø, fjord og strand - enten på egen hånd eller i samarbejde med naturvejledere.

Vi er ude hele dagen og planlægger i høj grad vores pædagogiske praksis med udgangspunkt i naturen. Vi har fokus på trygge rammer og læring i det pædagogiske arbejde.

Vi vægter følgende
 • Nærværende, lyttende og tydelige voksne
 • Ro, tid til fordybelse og plads til leg og aktiviteter
 • Et trygt og rart sted at være
 • At tage udgangspunkt i det enkelte barn og støtte dens udviklingen
 • Give det enkelte barn mulighed for at udvikle sig i sit eget tempo
 • Tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i børnenes ressourcer
 • Proces frem for produkt

Vi søger en pædagogmedhjælper der
 • Kan lide at være ude og arbejde med natur og udendørsaktiviteter
 • Vil være undersøgende, nysgerrig og undrende sammen med børnene i naturen
 • Er omsorgsfuld og kan skabe gode relationer
 • Har gode samarbejdsevner, er fleksibel og engageret
 • Er ansvarlig, energisk og positiv

Vi tilbyder
 • Et dejligt sted med fantastiske fysiske rammer både indenfor og udenfor
 • En positiv og anerkendende tilgang til det enkelte barn og børnegruppen
 • En erfaren personalegruppe med høj grad af trivsel

Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Forud for endelig ansættelse indhentes der børneattest.
For mere information
er I velkommen til at tage kontakt til pædagogisk leder Sanela Juzbasic, på telefon 99 17 36 75 eller mail sju@thisted.dk.

Ansøgningsfrist
senest den 25. marts 2019 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler den 26. marts 2019.

Ansøgningsfrist: 25. marts 2019

Klik her for at søge