Sidste svarfrist: 21.03.2019
I Thisted Kommunes natursektion på Doverodde Købmandsgård, skal der i sæsonen 2019 ansættes en naturvejleder på deltid, der på daglig basis skal tilbyde naturoplevelser til det publikum, der besøger stedet.

Natursektionen varetager natur- og friluftsvejledning i Thisted kommune, og har base på Doverodde Købmandsgård. Her har vi Statens Museum for Kunst i pakhuset, en fin høkerbutik, en restaurant, et herberg, shelterplads med bålhytte, et vikingeskibslaug, foredrag og musikarrangementer og meget mere. Vi råder over en stor grejbank via Friluftsrådet.

Opgaven
Der er tale om deciderede naturvejlederopgaver, hvor der på pædagogisk vis skal udvikles, tilbydes og afholdes spændende naturoplevelser, både på land og i vand. Vi får hver dag besøg af et interesseret publikum, der både skal opleve den nye filial af Statens Museum for Kunst, besøge vores høkerbutik og vores café samt have mulighed for at tilgå både spontane naturoplevelser og tilrettelagte ture og events. Det er her, du som naturvejleder sørger for den gode naturoplevelse, både på købmandsgården og i det nærliggende naturområde. Vores publikum er en blandet skare og vi tilstræber at tilbyde den gode naturoplevelse til familier, der kommer for at få nogle gode timer til at gå, med alt fra kriblekrableoplevelser til små vandreture med guide i nærområdet.

Dit arbejde bliver derfor at sætte dig grundigt ind i, hvordan vi som organisation fungerer som turistdestination, og hvordan vores natur i og omkring Doverodde Købmandsgård kan sættes i spil, så vores gæster får en skøn naturoplevelse.

Vi har i forvejen ansat både natur- og friluftsvejledere, som du kan sparre med i dagligdagen.

Stillingen
Stillingen er berammet til gennemsnitligt fem timer pr. dag fordelt på både hverdage og weekender, hvilket kan øges alt efter hvor på sæsonen vi er.

Ansættelsesperioden er fra 1. april til 31. oktober 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Din profil
  • Du er uddannet naturvejleder, og har en høj grad af faglighed og pædagogisk viden
  • Du er frisk og frejdig og har godt humør, så gæster bliver løftet ind i spændende naturoplevelser
  • Du er en kreativ sjæl, der også har en form for paratkreativitet, så du kan håndtere uforudsete opgaver og få nye vinkler på formidling, mens du er i gang med at servicere vores gæster
  • Du bor i en passende afstand til arbejdspladsen, så du kan møde, når der er brug for det
  • Du er indstillet på aften- og weekendarbejde, når det er nødvendigt, og der vil blive tale om arbejde i højsæsonen, hvorfor eventuel ferie må udskydes til andre tidspunkter.
Hvis du har en friluftsvejleder i bagagen eller maven, vil det være en fordel, da du måske kan indgå i andre aktiviteter på stedet.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte sektionsleder for Natursektionen Michael Ruby på 41 18 06 88 eller på mail mru@thisted.dk, eller læse mere på vores hjemmeside.

Ansøgningsfristen er senest 21. marts 2019, kl. 12.00, og udvælgelsen foregår umiddelbart derefter, hvorefter samtaler og ansættelse vil være i umiddelbar forlængelse.

Ansøgningsfrist: 21. marts 2019

Klik her for at søge