Sidste svarfrist: 21.03.2019
Vi søger en teknisk serviceleder der er klar til at overtage jobbet efter en forgænger der takker af efter 42 år på Rolighedsskolen.

Rolighedsskolen er beliggende i den østlige del af Thisted, og består af to afdelinger. En almenafdeling med ca. 330 børn på 0. til 6. årgang, og en specialafdeling, Østermølle, med ca. 65 børn på 0. til 10. årgang. Begge afdelinger har SFO.
Rolighedsskolen er en stor skole med ca. 8.000 m2 bygninger og store udearealer samt med mere end 120 medarbejdere.

Vi har gode udearealer og velholdte bygninger. Skolen fremstår også indvendig med et velholdt, og hele det indtryk ønsker vi at bevare, hvilket vores tekniske serviceleder får et stort medansvar for.
Du vil komme til at opleve en yderst varieret hverdag med mange forskellige drifts- og vedligeholdelsesopgaver.
Vi kan tilbyde en rummelig og attraktiv arbejdsplads præget af åbenhed, tillid, tryghed, engagement og godt humør, der alt sammen bidrager til et god arbejdsmiljø.

Ansvar og arbejdsområder
 
 • Fysiske rammer
  • Ansvar for skolens åbning og lukning – herunder aktivering af skolens alarmsystem
  • Ansvar for almindelig indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygninger
  • Ansvar for vedligeholdelse af materialer, tekniske installationer, dræn og kloakker
  • Ansvar for pasning af skolens udearealer – herunder snerydning og saltning
  • Ansvar for åbning og lukning i forbindelse med udlån af skolens lokaler
  • Mindre retarationer af bygninger, inventar og materialer
  • Tilsyn med samt styring og aflæsning af skolens varme-, vand-, ventilations- og el-anlæg
  • Nogle få timer pr. uge skal bruges i Rolighedsbørnehaven
 • Planlægning og administration
  • Være nærmeste leder for rengøringspersonalet og servicemedarbejder
  • Planlægning af daglig rengøring
  • Planlægning af ferier og fridage for teknisk personale
  • Planlægning af særlige opgaver og kontakt med håndværkere
  • Modtage sygemeldinger fra teknisk personale og planlægning af opgaverne ved sygdom hos det tekniske personale
  • Hjælpe til med det praktiske i forbindelse med møder, skolefester og andre arrangementer
  • Indhente tilbud og foretage relevante indkøb
 • Øvrige opgaver
  • Udarbejde budget for det tekniske område i samarbejde med skolens ledelse
  • Deltage i skolens MED-møder

Vi forventer, at du besidder følgende kvalifikationer og kompetencer
 • Du skal have en relevant håndværksmæssig uddannelse og gerne ledelsesmæssig erfaring
 • Du skal bidrage med et positivt livssyn og godt humør
 • Du kan bidrage til et i forvejen sundt og godt socialt samspil på arbejdspladsen, hvor alle kan komme ud af det med alle
 • Gode kommunikative evner er vigtigt. Du skal arbejde sammen med mange forskellige brugere af skolen (elever, rengøring, ledelse, pædagoger, lærer og mange andre) Derfor er det nødvendigt, at kumme kommunikere med alle parter på en god, anerkendende og tillidsfuld facon
 • Du skal være fleksibel, så du er i stand til at tilpasse dine arbejdsopgaver efter de behov, der løbende vil opstå – og det kan være mange
 • Du skal kunne trives et sted, hvor kerneopgaven er elevens læring og trivsel

Ledelsesforhold
Skolens tekniske serviceleder refererer til skolelederen.

Teknisk serviceleder er daglig arbejdsleder for skolens rengøringsassistenter samt en pedelmedhjælper. Han/hun planlægger og udfører tilsyn med arbejdets udførelse og kvalitet.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest den 21. marts 2019 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 13.

Du er velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Lotte Andersen, tlf. 99 17 42 04 eller SFO-leder Erik Gramstrup, tlf. 99 17 42 10, hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen.

Ansættelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat den 1. maj 2019

Arbejdstid
Stillinger er en fuldtidsstilling – 37 timer/uge.
Arbejdstid og ferier planlægges og aftales med skolens ledelse, så det passer med arbejdsopgavernes udførelse.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Ansøger skal påregne, at der vil blive indhentet børneattest.

Ansøgningsfrist: 21. marts 2019

Klik her for at søge