Sidste svarfrist: 26.02.2019
Vi har travlt, men det kan vi lide. Vi styrker hinanden fagligt, og det er vi stolte af. Vi har et godt kollegialt fællesskab, og vi elsker det. Lyder det som noget for dig, så er du måske vores næste kollega.

Med reference til souschefen i Træning og Rehabilitering søger vi en fysioterapeut til vores Ambulantteam. Der er tale om en midlertidig barselsvikarstilling på 37 timer. Tiltrædelse 1. april 2019 eller efter aftale. Stillingen løber indtil udgangen af 2019, men med evt. mulighed for forlængelse.

Træning og Rehabilitering arbejder efter 3 strategier
  • Helhedsorientering
  • Faglighed
  • Effektivitet

Arbejdsopgaverne relaterer sig primært til ambulantteamet men med enkelte opgaver inden for kroniker træning, som vil være ca. 7 timer i ugen.

Beskrivelse af stillingen
Arbejdsområderne er primært inden for sundhedslovens § 140 område, hvor borgerne bliver henvist fra sygehuset til videre ambulant genoptræning i kommunalt regi. Specialeområderne kan være både det ortopædkirurgiske og i denne stilling hovedsalig skulderområdet, almen kirurgiske eller medicinske/geriatriske område.

Der vil ligeledes være opgaver inden for den patientrettede forebyggelse, hvor vi varetager KOL, hjerte-/kar sygdomme, kræft, diabetes og osteoporose.
Borgerne ses altid til en individuel opstart, hvorefter de fordeles ud til hold- eller fortsat individuel træning.

Ansvarsområder fordeles efter behov og kompetencer.

Der kan være en vis grad af udekørende funktion, hvorfor det er en fordel, hvis du har en bil til rådighed.

Vi forventer, at du
  • kan administrere skriftlige opgaver
  • tør tage faglige beslutninger
  • kommunikerer ærligt og direkte
  • formår at tage teten og være handlekraftig
  • har lyst til at dygtiggøre dig i faget
  • har lyst til at være en del af et godt kollegialt fællesskab

Fakta om Træning og Rehabilitering
Træning og Rehabilitering har adresse på Simons Bakke 37 i Thisted. I afdelingen er for nuværende ansat 33 trænende terapeuter, 1 hjerneskadekoordinator, 1 medhjælper og 1 udviklingsterapeut + 1 souschef og 1 ledende terapeut. Dertil kommer 2 sekretær og servicepersonale. De trænende terapeuter er organiseret i Ambulant- og Arbejdsmarkedsteam, Hverdagsrehabiliteringsteam, Kronikerteam og Døgn – og Hjerneskadeteam. I hvert team er der en fagkoordinator, som er tovholder for den faglige kvalitet.

Vi yder træning efter Servicelovens § 85, § 86 stk. 1 og 2, § 83 a, og Sundhedslovens § 140, § 140a, § 119 og træning efter Loven om aktiv beskæftigelse (LAB).

Som kommunale terapeuter har vi en rehabiliterende indgangsvinkel til træningen, hvor borgeren medinddrages i mål og handleplaner.

Som hovedregel ligger arbejdstiden på alle hverdage inden for tidrummet 7.30 – 16.30. Vi er selvtilrettelæggende.

Jobkrav
Autoriseret fysioterapeut

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL, Danske Fysioterapeuter og principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger og/eller rekvirere en funktionsbeskrivelse ved henvendelse til leder Tina B. Thomsen eller souschef Randi Mølbach Holme på henholdsvis telefon 99 17 19 95 eller 99 17 19 86.

Se desuden Thisted Kommunes hjemmeside for yderligere oplysninger om afdelingen.

Ansøgningsfrist
torsdag den 26. februar 2019 kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt fredag den 1. marts 2019 om formiddagen og den 7. marts 2019 om formiddagen.

Ansøgningsfrist: 26. februar 2019

Klik her for at søge