Sidste svarfrist: 15.03.2019
Vil du stå i spidsen for en skole med en almenafdeling med 300 elever og en specialafdeling med 100 elever?
Ser du muligheder i at udvikle elevernes skole gennem uddelegering og tillidsbaseret ledelse?
Er du kendt som en tydelig leder, der kan sætte retning?


Så er det dig, vi har brug for på Rolighedsskolen!

En yderst spændende stilling som øverste skoleleder på Rolighedsskolen i Thisted er ledig pr. 1/3. Vi håber at kunne byde vores nye skoleleder velkommen pr. 1/4 eller snarest derefter.

Rolighedsskolen er beliggende i den østlige del af Thisted, og består af en almenafdeling 0.-6. klasse i 2 spor, Rolighedsklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og en Østermølleafdeling for elever i betydelige varige kognitive, psykiske og/ eller fysiske funktionsvanskeligheder. Begge afdelinger har hver en SFO, som rigtig mange af vores elever har glæde af hver dag.

Du bliver leder af vores to viceskoleledere, to afdelingsledere samt det tekniske- og administrative personale. Derfor er det afgørende, at du med din ledelsesstil formår at præge og forsætte udviklingen af Rolighedsskolen gennem andre. Din primære ledelsesopgaver er at udøve ledelse, så der sker en kontinuerlig forbedring af læringsmiljøet til glæde og gavn for alle de elever, vi har.

Skolelederen har tillige ansvaret for, på en god og dialogsøgende facon, at involvere MED-systemet, samarbejde med skolebestyrelsen og lede skolens arbejdsmiljøarbejde. Det er vigtigt, at du forstår at kompleksitetsreducere, så ledelse og medarbejdere har optimale betingelser for at fokusere på skolens kerneopgave. Samtidig forventer vi, at du er indstillet på et positivt samarbejde med de 14 andre skoleledere i Thisted Kommune samt på at indgå i et forpligtende samarbejde med forvaltningen. Til gengæld kan du regne med god hjælp og støtte, når du skal i gang med dit nye job hos os.

Rolighedsskolen er en skole, hvor vi tilpasser os de elever, vi har. Det gælder, uanset om deres hverdag er i almenafdelingen eller i specialafdelingen. De 130 medarbejdere på skolen arbejder hver dag for, at eleverne bliver dygtigere – uanset deres udgangspunkt. Det lykkes vi allerede i fællesskab ret godt med, og vi er optaget af hele tiden at blive dygtigere til det.

Den nuværende skoleleder har sammen med ledelsesteamet igangsat et udviklingsarbejde omkring styrket pædagogisk ledelse. Formålet er rent ledelsesmæssigt at støtte både medarbejdere og elever i at arbejde med de elementer, der er betydningsfulde for læringen. Det udviklingsarbejde ønsker vi at du er med til at fortsætte. Desuden deltager vi sammen med kommunens øvrige skoler i skoleudviklingsprojektet ”Program for Læringsledelse”. Det kan du læse mere om på www.læringsledelse.dk .

Hvis det bliver dig, der får dette job, så bliver du del af en faglig og trivselsmæssig stærk skole med særdeles god forældreopbakning. Det er en privilegeret og meget spændende dagligdag, du bliver en del af.

Hvad forventer vi af dig – ud over det vi allerede har nævnt? Det er et must, at du, ud over at være uddannet folkeskolelærer, kan dokumentere ledelseserfaring. Samtidig er det en fordel, hvis du enten har taget lederuddannelse eller er i gang med det. Har du et godt indblik i specialområdet, vil det absolut være en fordel.

Vil du vide mere?
Du er meget velkommen til at aflægge skolen et besøg. Besøget kan aftales telefonisk med nuværende skoleleder Per Overgaard på 29 37 41 34, som også kan svare på uddybende spørgsmål til stillingen.

Læs mere om skolen
På vores hjemmeside her.
På vores facebookside her.
Du kan læse mere om Thisted Kommunes ledelsesgrundlag her.

Det praktiske
Der er ansøgningsfrist den 15. marts 2019 kl. 12.00. Jobbet skal søges elektronisk via Thisted Kommunes hjemmeside.

Ansættelsessamtaler finder sted
1. runde: 19. marts 2019
2. runde: 26. marts 2019
Bliver du udvalgt til 2. samtalerunde, vil der blive udarbejdet personprofil på dig.

Der vil blive indhentet børneattest, og der skal fremvises straffeattest forud for ansættelse.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i ny løn.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2019

Klik her for at søge