Sidste svarfrist: 15.03.2019
På Snedsted Skole lever vores værdier i hverdagen blandt både elever, forældre og personale. Værdierne hedder: Vær præcis. Gør dit bedste. Vis hensyn. De er et godt fundament på en god skole, hvor du nu har muligheden for at blive skoleleder. Du vil blive leder for et pædagogisk ledelsesteam, som består af en viceskoleleder, en afdelingsleder for specialafdelingen og en SFO – leder og leder for ca. 100 ansatte.

Snedsted Skole er en stor og mangfoldig skole med en almenafdeling med overbygning med 400 elever og en specialafdeling for elever med ADHD eller ASF med 75 elever. Vi driver skole for elevernes skyld og arbejder hele tiden med at forbedre både deres faglige resultater og deres faglige og sociale trivsel.

I begge afdelinger vægter vi at komme ”ud af huset” og invitere personer og organisationer ”ind i huset”. På den måde bliver skoledagen så varieret, spændende. lærerig og motiverende som muligt for eleverne. Hvis du er lidt nysgerrig, kan du tage et kig på vores Facebook side for at se glimt fra vores dagligdag.

Som vores nye skoleleder skal du
  • være hele skolens leder og have blik for alle afdelinger
  • have visioner, som du vil udvikle i dialog med skolens brugere og personale
  • være lydhør, tydelig og modig til at træffe de beslutninger, der er nødvendige
  • evne at reducere den kompleksitet, dagligdagen kan være præget af
  • have elevernes og personalets trivsel på sinde
  • være synlig og deltagende i skolens liv i dagligdagen og ved særlige lejligheder
  • være indstillet på at lede opad og indgå i netværk med de øvrige skoleledere i kommunen
  • motivere til følgeskab fra alle skolens parter

Du får mulighed for at blive leder på en skole, hvor vi tager os af hinanden. Vi forbedrer hele tiden vores pædagogiske praksis i en kultur, der er præget af hjælpsomhed, omsorg og humor.

Hvad forventer vi af dig – ud over det vi allerede har nævnt? Det er et must, at du, ud over at være uddannet folkeskolelærer, kan dokumentere ledelseserfaring. Samtidig er det en fordel, hvis du enten har taget lederuddannelse eller er i gang med det. Har du kendskab til specialområdet er det en fordel, men det er ikke et krav.

Vil du vide mere?
Du er meget velkommen til at aflægge skolen et besøg. Besøget kan aftales telefonisk med nuværende skoleleder Birthe Hjortdal på 23352926, som også kan svare på uddybende spørgsmål til stillingen.

Læs mere om skolen her.
Du kan læse mere om Thisted Kommunes ledelsesgrundlag her.

Det praktiske
Stillingen ønskes besat pr. 1. maj. Der er ansøgningsfrist d. 15. marts kl. 12.00. Jobbet skal søges elektronisk via Thisted Kommunes hjemmeside.

Ansættelsessamtaler finder sted
1. runde: 21. marts mlm. kl. 15 og 19
2. runde: 27. marts ml. kl. 15 og 19
Bliver du udvalgt til 2. samtalerunde, vil der blive udarbejdet personprofil på dig.

Forud for ansættelse vil der blive indhentet børneattest og der skal fremvises straffeattest.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2019

Klik her for at søge