Sidste svarfrist: 25.02.2019
Brænder du for at arbejde med kvalitets og udviklingsarbejde hvor fokus er at skabe sammenhæng og gennemsigtighed i forhold til projekter og udviklingsplaner i forhold til det politiske niveau og alle tilbuddene på området.

Kan du planlægge og lede implementeringsprocesser, være systematisk i opsamling af data og resultater fra igangsatte processerne. Kender du til lovgivningen og arbejdet inden for handicap- og psykiatriområdet? Drives du i høj grad af selvstændighed og er god til at skabe dialog og involvere mange samarbejdsparter i at udvikle dine opgaver? - så er denne stilling noget for dig.

Lidt om os
- og Psykiatriafdelingen består af ca. 25 medarbejdere med arbejdsplads på Rådhuset i Thisted.

Desuden en bred vifte af sociale tilbud, som retter sig til de målgrupper, som afdelingen henvender sig til:
Børn og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, voksne med sindslidelse, psykisk sårbarhed, misbrug og/eller socialt udsatte. Der visiteres til ydelser ud fra VUM og den faglige referenceramme er KRAP.

Vi har i alt 21 kommunale tilbud, to private med driftsoverenskomst, samt en del aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddene er geografisk placeret i hele kommunen.

Du bliver en del af udfører enheden som servicerer tilbuddene og forvaltningen. Du referer til sektionslederen for området og vil have et tæt samarbejde med jurister, ledere af tilbuddene, konsulenter og øvrige administrative medarbejdere i afdelingen.

Arbejdsopgaver
 • Planlægning, koordinering, implementering og systematisk opsamling på div. projekter
 • Kvalitetsudviklingsopgaver inden for hele det faglige område, vældfærdsteknologi og it
 • Projektstyring og projektansøgninger
 • Opgaver vedr. Socialtilsyn, Tilbudsportal, hjemmesider, risikobaseret tilsyn og interne tilsyn
 • Være opdateret på lovgivning på området
 • Administrative processer som f.eks. data indsamling, sagsfremstillinger, anvende flowchart og procesværktøjer
 • Deltage i samarbejdsprojekter på tværs forvaltninger og afdelinger.
 • Kunne bevare overblikket i et komplekst område og have fornemmelse for hvem der skal involveres i hvilke processer
 • Arbejde med PDSA som forandrings og forbedringsmodel
 • Lave kvalitetsrapport som underbygger resultaterne af fokusområder og projekter der er igangsat på området.

Vi søger denne profil
 • Relevant videregående uddannelse og gerne kendskab til området
 • Indgående og opdateret viden om fagområdet, lovgivningen og dets datasystemer – eller let ved at tilegne sig viden herom
 • Flair for administrative procedurer og er dygtig til at arbejde med projekt og processtyringsværktøjer og tilsvarende programmer
 • Kan arbejde ud fra en reflekteret læringstilgang og kan arbejde i en værdibaseret og relations båret organisation
 • Gode skriftlige og mundtlige kommunikative evner og kan samarbejde på tværs af fag
 • Du skal være energisk og fleksibel i forhold til opgaveløsningen hvor der i perioder er brug for ekstra højt tempo.
 • Struktureret og analytisk i opgaveløsningen
 • Gennemslagskraft i forhold til sikring af opgaveløsning, problemløsning og koordination af opgaver.
 • Du skal være en god processtyrer og kunne få følgeskab i projekt og implementeringsprocesser som er med til at fastholde udviklingen.

En spændende arbejdsplads, der er i stadig udvikling og kolleger der er optaget af faglighed og forandring og som arbejder engageret med opgaverne. Der er et godt team af ledere, såvel eksterne som interne, med fokus på god borgerservice, helhed og kvalitet.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er et barselsvikariat på 37 timer ugentligt med start 1. marts – 1. oktober 2019. Der aflønnes efter gældende overenskomst med udgangspunkt i Ny Løn, i forhold til kvalifikationer og funktioner.

Ansøgningsfristen
er mandag den 25. februar 2019 kl 12.00.

Ansættelsessamtalen afholdes den 28. februar 2019.

Er du interesseret i høre mere om stillingen
er du velkommen til at kontakte sektionsleder Susanne Boutrup på telefon 99 17 19 52

Ansøgningsfrist: 25. februar 2019

Klik her for at søge