Sidste svarfrist: 21.02.2019
I Jobcenter Thisted er vi ambitiøse og lægger meget vægt på vores kerneopgave; At hjælpe borgere i job og uddannelse samt bidrage til, virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Sektion Job & Uddannelse har 50 dedikerede medarbejdere, der på forskellig vis bidrager til, vi kan lykkes med denne opgave.

Da en af vores dygtige kolleger har søgt nye udfordringer, søger vi en ny medarbejder i ungeindsatsen. Er du fagligt stolt og brænder for socialt arbejde og kan se dig selv som en del af Jobcenter Thisted, er du måske vores nye kollega?

Jobcenter Thisted er et velfungerende hus, hvor et godt arbejdsmiljø med fokus på medarbejderens trivsel, mulighed for indflydelse, udvikling af kompetencer samt en dialogbaseret samarbejdsform er en naturlighed. Omgangstonen er uformel, humor og engagement præger hverdagen.

Som sagsbehandler i ungeindsatsen, skal du varetage sagsbehandling for uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år. Ungeteamet er fysisk placeret sammen med uddannelsesvejlederne fra UU-Thy, hvor de gennem en koordinerende indsats, skal sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Stillingen er på 37 timer/uge og er en fast stilling.

Vi søger en medarbejder, der
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, og som har stor interesse for og erfaring med arbejdsopgaver inden for beskæftigelsesområdet
 • I samarbejde med den unge, kan udarbejde og eksekvere målrettede planer, der understøtter, at den unge bringes i uddannelse eller job
 • Evner at samarbejde bredt, både internt og eksternt, herunder fx med UU, uddannelsesinstitutionerne og kommunens virksomheder, Du skal have viljen til at fastholde og udvikle det gode og tillidsfulde samarbejde med henblik på at finde den gode løsning for den enkelte unge
 • I samarbejde med kollegaerne, kan forestå undervisningen af målgruppen
 • Formår at tænke innovativt, gå nye veje i indsatsen og derved skabe resultater
 • Kan arbejde selvstændigt og er god til at overholde deadlines
 • Er en dygtig formidler, herunder har gode kommunikative og skriftlige kompetencer, samt besidder evnen til at sikre systematisk opfølgning og dokumentation
 • Formår at motivere og på samme tid være i stand til at stille de nødvendige krav for at sikre den unges udvikling og plan følges
 • Besidder en helt grundlæggende tro på, at alle kan noget, og evner at overføre dette i arbejdet med den unge
 • Håndterer konflikter som en mulighed for udvikling og inspirerer til fremdrift og den gode løsning
 • Mestrer at arbejde med rammer, som du selv skal være med til at udfylde

Vi forventer, du er velfunderet i lovgivningen på området og er minded for at læse lovstof, er serviceorienteret og IT-minded. Du vil indgå i teams med medarbejdere med lignende opgaver.

Vi tilbyder
 • Fagligt udfordrende og spændende arbejdsopgaver, hvor du som medarbejder bruger både dine personlige og faglige kompetencer
 • Mulighed for stor indflydelse på eget arbejdsområde
 • Et fantastisk team med humor, sammenhold og engagement, samt et fælles mål om at hjælpe alle unge ud i uddannelse/job og finde netop deres unikke plads i arbejdsfællesskabet.
 • En arbejdsplads, hvor aktionslæring bliver et væsentlig omdrejningspunkt i 2019, da fokus i høj grad er centreret omkring resultatstyring i løsningen af kerneopgaven, og hvor indsatser vælges ud fra viden om, hvad der virker i praksis.

Du kan få flere oplysninger
om stillingen ved henvendelse til teamleder Rikke Winther 23 38 76 08 eller sektionsleder Trine Engholm, mobil 20 36 33 97.

Ansøgningsfrist
Den 21. februar 2019 kl. 12.00.

Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening eller HK og principperne for Ny Løn.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Gyldig kørekort er påkrævet

Ansættelsessamtalerne forventes at finde sted den 25. februar 2019 og den 28. februar 2019.

Ansøgningsfrist: 21. februar 2019

Klik her for at søge