Sidste svarfrist: 22.02.2019
Vi søger en sygeplejerske, som
 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens
 • kan supervisere plejepersonalet
 • er stabil og fleksibel
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er opsøgende og engageret
 • er fagligt nysgerrig og brænder for sygeplejen
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø.
 • har gode kommunikative evner, og arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, med borgeren i centrum
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord: åbenhed, anderkendende, tillid, loyalitet og troværdig
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • miljøet er uhøjtidelig med plads til godt humør
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Om organisationen
Som medarbejder i Hjemmeplejen Syd bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1000 medarbejdere.

Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere. Hjemmeplejen Syd er fællesbetegnelsen på mødestederne i hhv. Hurup og Snedsted, hvor ca. 200 medarbejdere er tilknyttet - heraf ca. 150 fastansatte.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene.

Hjemmeplejen i både Snedsted og Hurup er i dagvagt begge opdelt i fire geografiske områder som dækker borgerne i det pågældende område. Gruppen er desuden tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson.

Sygeplejegrupperne i hhv. Team Snedsted og Team Hurup er ledelsesmæssigt lagt sammen, men fungerer geografisk adskilte.

Vi anvender Cura omsorgsjournal som dokumentationsredskab.
Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Der er tale om en fast stilling på 30 timer i dagvagt med afløsning i aftenvagt (ca. fem aftenvagter på 12 uger).

Tiltrædelsesdatoen er 1. april 2019 eller efter aftale
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til leder af Hjemmeplejen Syd, Nina Odde på tlf. 99 17 43 61 eller ved henvendelse til teamleder for sygeplejen i Snedsted/Hurup, Christina Munk Pedersen på tlf. 29 65 05 52.
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning med kopi af relevant dokumentation senest den 22. februar 2019 kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt den 25. februar 2019.

Ansøgningsfrist: 22. februar 2019

Klik her for at søge