Sidste svarfrist: 18.02.2019
Vi søger en frisk, stabil og udadvendt medarbejder til at arbejde primært i skolens café, med en ugentlig arbejdstid på 30 timer - 42 uger årligt.

Vores café er baseret på skolens sunde kostpolitik, og det er derfor gode og sunde tilbud vi har i caféen – bl.a. tilberedes smoothies og salatbar hver dag.

Som vores nye medarbejder får du bl.a. ansvaret for
  • produktion, klargøring og salg af vore produkter i caféen
  • produktion og klargøring af eftermiddagsmaden til eleverne i vores SFO samt Juniorklub
  • indkøb og planlægning omkring cafeen samt eftermiddagsmaden

Der kan evt. blive tale om andre opgaver afhængig af dine kompetencer, og evt. yderligere timer.

Du får et tæt samarbejde med nogle af skolens overbygningselever, da de ekspederer de øvrige elever i frikvartererne.

Østre Skole har knap 600 elever og er beliggende tæt på centrum i Thisted. Der er elever fra 0.-9. årgang samt Flex-klasser.

På skolen er der en meget engageret personalegruppe, som arbejder tæt sammen for at skabe et læringsmiljø, der tilgodeser både den enkelte elev samt det store fællesskab.

Timetal
30 ugentlige arbejdstimer i 42 uger, svarende til et løntimetal på 28 timer pr. uge hele året.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst for husassistent eller lignende og principperne for Ny Løn.

Forud for ansættelse vil der blive indhentet børneattest.

Tiltrædelse efter aftale.

Ansøgningsfrist
mandag den 18. februar 2019 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt mandag den 25. februar 2019.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger er ansøgere velkomne til at kontakte Ann Nørgaard på telefon 99 17 35 20.

Du kan få flere informationer om skolen på http://www.ostre-skole.skoleintra.dk.

Ansøgningsfrist: 18. februar 2019

Klik her for at søge