Sidste svarfrist: 22.02.2019
I Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter vi borgeren i centrum og arbejder sammen om at…

”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”

Vi søger en sygeplejerske, som
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • er fagligt nysgerrig og brænder for sygeplejen
 • kan supervisere plejepersonalet
 • har gode kommunikative evner, og arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, med borgeren i centrum
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kollegaer
 • er opsøgende og engageret
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens
 • er stabil og fleksibel

Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaven
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • to dage aldrig er ens
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord: åbenhed, anderkendende, tillid, loyalitet og troværdig
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør

Om organisationen
Som medarbejder i Hjemmeplejen Nord bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1.000 medarbejdere. Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere.
Hjemmeplejen Nord har mødested på Industrivej 5 i Thisted i ny renoverede lokaler fra 2015, hvor ca. 250 medarbejdere er tilknyttet – heraf ca. 235 fastansatte.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever inden for sundhedsfagene.

Hjemmeplejen i Thisted er opdelt i tre teams, nemlig Team Nord, Team Thisted Øst og Team Thisted Vest, som dækker borgerne i de pågældende områder. Derudover er der et team for de faste aften- og nattevagter. Hvert team har tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson og konsulent.

Vi anvender CURA omsorgsjournal som dokumentationsredskab.

Løn og ansættelsesforhold
efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Stilling
Sygeplejersker til fast stilling og barselsvikariater.

Ugentligt timetal
Som udgangspunkt 30 timer dagvagt med afløsning i aftenvagt,

Tiltrædelsesdato
1. april 2019 eller efter aftale,

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til en af teamlederne Heidi Henningsen, Hanna Bak Søndergaard eller Anni Skydt Jørgensen på telefon 99 17 43 00.

Hvis du mener, at du har de rette kompetencer og kan se dig selv som vores kommende kollega, hører vi meget gerne fra dig.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning med relevant dokumentation senest fredag den 22. februar kl. 8.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 27. februar 2019.

Ansøgningsfrist: 22. februar 2019

Klik her for at søge