Sidste svarfrist: 20.02.2019
Eleverne i Golfstrømmen leder efter en ny lærer – og vi leder efter en ny kollega. Er det dig?
Hvis du ønsker et job, hvor du virkelig kan gøre en forskel, og hvor du får stor betydning for vores elever både nu og i deres fremtid, så er det måske dig!


Golfstrømmen er ét af Bedsted Skoles to specialtilbud. Vi har pt. 23 elever med sociale og emotionelle udfordringer og/eller tilknytningsforstyrrelser.
Vi tilbyder et forpligtende samarbejde med kolleger, børn og forældre med det mål at skabe trygge rammer om læring og trivsel. Du bliver en del af et team, som arbejder tæt sammen i det daglige, og som har bred kontakt til sagsbehandlere, PPR, psykiatrien med videre. Sparring og udvikling af den pædagogiske praksis er på dagsordenen næsten dagligt.

Det pædagogiske grundlag i Golfstrømmen er forankret i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik) De ti ansatte i Golfstrømmen skaber, med dette grundlag, et relationelt pædagogisk læringsmiljø, hvor undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev. Eleverne er inddelt i tre grupper, som ca. svarer til en indskolings-, mellemtrins- og en udskolingsgruppe. Ud over lærere er der også ansat andet pædagogisk personale.

Eleverne undervises i små grupper eller individuelt med fast tilknyttet pædagogisk personale. Ud over lærere er der også ansat andet pædagogisk personale. Vi er langt fremme i brugen af IT i undervisningen.

Undervisningsformen er tilrettelagt sådan, at den er optimal for målgruppen, som er kendetegnet ved, at de
  • har adfærdsmæssige vanskeligheder og evt. forskellige diagnoser
  • mangler sociale kompetencer og evt. empati for andre mennesker
  • udvikler alternative og uhensigtsmæssige adfærdsstrategier

Det er et krav, at vores kommende lærer kan undervisningsdifferentiere. Derud over har vi følgende på ønskesedlen til vores kommende lærer
  • Linjefag i enten matematik eller dansk
  • Rollemodel for eleverne
  • Brænder for at arbejde med elever i udfordringer
  • Robust og fagligt forankret
  • Dygtig til undervisningsdifferentiering
  • Kompetent med IT i undervisningen

Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Ansøgere må påregne at blive anmodet om samtykke til at indhente børneattest.

Tiltrædelse efter aftale.

Timetal: Fuldtidsstilling.

For yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker at vide mere, så kan du kontakte afdelingsleder Keld Rønager på telefon 31792898. Har du lyst til at komme på besøg, er du meget velkommen efter aftale.

Ansøgningsfrist
den 20. februar 2019.

Samtalerne forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Bedsted Skole, Skolegade 1, 7755 Bedsted

Ansøgningsfrist: 20. februar 2019

Klik her for at søge