Sidste svarfrist: 20.02.2019
Vil du være med til at præge fremtiden på Bedsted Skole? Har du evnen til at skabe stærke relationer, og er anerkendelse og inklusion lige dig?

Vil du kombinere din faglige undervisning med en ekstra kasket i form af en ekstrafunktion på skolen? Så er det lige dig, vi leder efter!

Vi har to ledige stillinger, begge på 37 timer på skolens mellemtrin, til besættelse hurtigst muligt og senest 1. april 2019.
  • Stilling 1 - med linjefag i matematik
  • Stilling 2 - med linjefag i dansk
     
Herudover vil det være et plus, at du har linjefag i engelsk, tysk og/eller idræt med svømning. Har du andre linjefag, du brænder for, så vil vi gerne imødekomme det, hvis det er muligt.

På Bedsted Skole arbejder vi anerkendende og inkluderende. Det pædagogiske grundlag er forankret i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik) Vores nye lærere skal have lyst til at indgå i et fagligt fællesskab, hvor vi kontinuerligt arbejder professionelt med at forbedre elevernes skolegang, trivsel og læring. Vi sætter pris på kolleger, som er engagerede, og som bidrager med godt humør over for både børn og voksne.

Med disse to stillinger er der mulighed for at få én eller flere af følgende ekstrafunktioner, som pt. er ledige. Det drejer sig om
  • AKT
  • SSP
  • Bibliotek
  • Teamkoordinator
  • Tovholder for skakundervisningen
  • Tovholder for elevråd

Så har du lyst til at kombinere dit lærervirke med en ekstrafunktion med tilhørende ansvar, indflydelse og muligheder, så er det nu, du skal skrive din ansøgning og sende den via linket.

Bliver du ansat, får du en mentor tilknyttet, som vil tage et særligt ansvar for, at du falder godt til på vores skole. Skolen har 166 elever fordelt på en almenskole fra 0. – 6. klasse samt 2 specialklasser. Stillingerne her er i almenafdelingen.

Vi ”udnytter” at skolen ligger tæt på Nationalpark Thy og naturen i det hele taget. Vi er udeskole på andet år, og er i fuld gang med at etablere et udeområde lige midt i skolegården, så undervisningen let kan rykkes udenfor. Et andet kendetegn ved Bedsted Skole er, at vi er langt fremme, hvad angår brugen af IT i undervisningen. Du får dygtige kolleger, der vil hjælpe på vej også med det.

Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst og principperne for ny løn.

Ansøgere må påregne at blive anmodet om samtykke til at indhente børneattest.

For yderligere oplysninger
Kom endelig og besøg os, hvis du er interesseret i at blive en del af fremtiden på Bedsted Skole. Kontakt afdelingsleder Keld Rønager på telefon 31 79 28 98 hvis du har spørgsmål til stillingerne, eller hvis du vil aftale et besøg.

Ansøgningsfrist
den 20. februar 2019.

Samtalerne forventes afholdt umiddelbart efter sidste ansøgningsfrist.

Ansøgningsfrist: 20. februar 2019

Klik her for at søge