Sidste svarfrist: 18.02.2019
Døgninstitutionen Kronborg og ”Huset” søger tilkaldevikarer til vores Vikar-Team.

Tidspunkterne for vagterne er forskellige og afhængig af om det er på Kronborg eller i ”Huset”.

Vi forventer, at du kan og vil tage vagter i begge tilbud.

Kronborg er en døgninstitution for anbragte unge mellem 12 og 18 år. Kronborg har otte døgnpladser og en observationsplads. Målgruppen er børn og unge, som har været udsat for omsorgssvigt. Målgruppen er kendetegnende ved generelle relations og tilknytningsforstyrrelser. Der er tale om børn og unge, som udviser betydelige kontakt-, udviklings-, og adfærdsvanskeligheder og ofte er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og med behov for omsorg og massiv støtte til trivsel og udvikling.

”Huset” er en socialpædagogisk fritidsklub for børn og unge i alderen 6–23 år. ”Huset” er beliggende i alment boligområde på Havrevej i Thisted.

”Huset” fungerer efter lov om dag og klub tilbud. Husets placering og medlemmernes sammensætning betyder, at Huset er en vigtig brik i det forebyggende arbejde for børn og unge samt løfter en væsentlig integrationsopgave i Thisted Kommune.

Man skal ligeledes være indstillet på samarbejde med Thisted Kommunes gademedarbejder, at deltage i det opsøgende arbejde.

Din profil
Du har muligvis erfaring med målgruppen, gerne studerende på en af de social- eller sundhedsfaglige uddannelser.

Vi kan tilbyde
  • Deltagelse i en organisation i stadig udvikling
  • Et arbejde med stort ansvar og indflydelse
  • Et spændende og udviklende arbejdsmiljø
  • Engagerede kollegaer
  • Faglig sparring

Løn- og ansættelsesvilkår
sker efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Der skal ved eventuel optagelse i Vikar-Teamet underskrives samtykke til indhentelse af børneattest.

Er du nysgerrig efter at høre mere
om jobbet kan du kontakte Afdelingsleder Kronborg Afdelingsleder ”Huset” Jørn Pindborg Christensen, Mobil 51 72 55 20, jpc@thisted.dk eller Torben Snejstrup Jensen, Mobil 24 52 59 68,  tsje@thisted.dk.

Ansøgningsfrist
mandag den 18. februar 2019 kl. 10.00.

Ansøgningsfrist: 18. februar 2019

Klik her for at søge