Sidste svarfrist: 21.02.2019
Kastaniegårdens aktivitetsmedarbejder gennem 16 år går på efterløn. Derfor søger vi en ny aktivitetsmedarbejder, som kan sætte aktivitet, træning, velvære og en god stemning i højsædet. Er du ergoterapeut, pædagog eller noget helt andet, så se her:

Kastaniegården er en del af Plejecentre Midt sammen med Kløvermarken i Koldby og Solgården i Hundborg. I Plejecentre Midt skaber vi rammerne for det gode hverdagsliv ud fra værdierne: Anerkendelse, Troværdighed, Åbenhed, Loyalitet og Tillid.

Kastaniegården har 24 lejligheder og gode udendørs faciliteter. Her er motionssti, musikinstrumenter i det fri, dobbeltcykel og høns. Beboere og personale tager ligeledes på udflugter og andre ture ud af huse i en bus. I terapien foregår der mange aktiviteter, og der kommer jævnligt besøg udefra - det giver et løft til huset og tilfører ny inspiration.
Aktivitetsmedarbejderen
 • Du kan omgås alle. Du har gode relationelle kompetencer, og forstår også at kommunikere med mennesker, der har tabt ordene
 • Du er initiativtager og med til at understøtte det, der giver Kastaniegården liv, værdighed og individualitet
 • Med din faglighed, kompetencer og nysgerrighed samarbejder du med beboere, frivillige, pårørende, brugere af huset og tværfagligt personale om at skabe stunder, der er vigtige for den enkelte – som understøtter det gode, sjove, spændende og vigtige i et andet menneskes liv
 • Du formidler og introducerer tilbud og muligheder for oplevelser og gør information herom lettilgængeligt
 • Du koordinerer og planlægger aktiviteter hver måned, der skaber liv og glæde. Du inddrager med selvfølgelighed beboere og frivillige i et givende fællesskab. Du planlægger aktiviteter som f.eks.: musik, erindringsdans, håndarbejde, værkstedsaktiviteter, bevægelse og ude liv. Velvidende at de planlagte aktiviteter nogle gange bliver ændret, fordi du må gribe nu’et med udgangspunkt i beboernes behov
 • Du er tovholder på månedsbladet, er vært/værtinde i hverdagen og ved arrangementer
 • Du er mentor for frivillige, værdighedspiger og praktikanter
 • Du arrangerer og deltager i udflugter og ferier for beboerne efter behov
 • Du igangsætter rehabiliterende aktiviteter for beboerne
 • Du udvikler nye tilbud eller anderledes måder at gøre tingene på. Du deler viden og lader dig inspirere af andre i netværket med de to andre aktivitetsmedarbejdere i Plejecentre Midt
 • Du er frisk på at køre minibussen, når der er ture ud ad huset
Kastaniegården tilbyder
 • En fast stilling som aktivitetsmedarbejder 32 timer pr. uge med start 1. april 2019
 • En god stemning på Kastaniegården og et godt arbejdsmiljø
 • Dygtige og engagerede kollegaer med flere fagligheder
 • En arbejdsplads, som arbejder med mentalisering, ’i sikre hænder’ og rehabilitering
 • Medindflydelse på arbejdspladsen
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til aktivitetsmedarbejder Lone Holm telefon 99 17 39 74 eller områdeleder Theresa Wollenberg telefon 23 88 62 44.
Ansøgning
Ansøgningsfrist den 21. februar 2019, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 27. februar 2019.

Der opfordres til at ansøge elektronisk og at der medsendes CV og eksamensbeviser.
 

Ansøgningsfrist: 21. februar 2019

Klik her for at søge