Sidste svarfrist: 18.02.2019
Brænder du for undervisning af børn på 4. – 6. årgang – så har vi nu jobbet til dig.

Da en af vores lærere har valgt at flytte fra egnen, søger vi en lærer - meget gerne med linjefag i dansk, billedkunst samt historie, og som kan varetage undervisning i disse fag på 4.–6. årgang.

I indeværende skoleår omfatter stillingen undervisning i fagene dansk, historie, kristendom samt billedkunst i to 5. klasser. Det primære team omkring årgangen udgøres af tre lærere, som gennem en kontaktlærerordning løser klasselæreropgaverne.
Vi lægger vægt på, at du
  • brænder for arbejdet med børn
  • er indstillet på et tæt samarbejde i professionelle læringsfællesskaber
  • har fokus på god klasseledelses betydning for elevernes læring
  • arbejder inkluderende og anerkendende
  • ikke er bange for at kaste dig ud i noget nyt
  • bidrager med godt humør i forhold til såvel børn som kollegaer.
Om os
Sjørring Skole er en imødekommende, humørfyldt og udviklingsorienteret skole. I flere år har vi haft fokus på udvikling af en fleksibel teamstruktur, der kan understøtte elevernes læring og udgøre et inspirerende og støttende kollegialt netværk. Tidligere har vi arbejdet med implementeringen af LP-modellen og inddrager stadig tankerne fra LP i vores daglige arbejde.

I indeværende, og i de kommende, skoleår arbejder vi, som de øvrige skoler i kommunen, med Program for Læringsledelse. Vi har haft særlig fokus på de professionelle læringsfællesskaber samt hvordan vi styrker elevernes faglige udbytte af undervisningen.

Det er altid vores ambition, at de udviklingsarbejder vi indgår i er skræddersyede til netop Sjørring Skole. Et af midlerne hertil er, at vi i videst muligt omfang søger at inddrage alle medarbejdere i skolens udviklingsprojekter.

Sjørring Skole er kendetegnet ved velholdte og veludstyrede undervisningslokaler og områder. Der findes således nye faglokaler, tidssvarende IT udstyr med interaktive tavler i alle klasselokaler samt meget fine ude- og indendørs idrætsfaciliteter.
Yderligere oplysninger
samt materiale kan fås ved henvendelse på tlf. 99 17 34 75 til skoleleder Per Dahm eller viceskoleleder Lone Christiansen.

Vi vil meget gerne have telefonisk kontakt og besøg forud for ansøgning.

Se yderligere oplysninger om skolen på Sjørring Skoles hjemmeside.
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Ved en eventuel samtale bedes der om samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansættelse pr. 1. marts 2019, eller snarest mulig herefter.
Ansøgningsfrist
18. februar 2019 kl. 12.00.

Der opfordres til at ansøge elektronisk via link.
 

Ansøgningsfrist: 18. februar 2019

Klik her for at søge