Sidste svarfrist: 18.02.2019
Jobcenter Thisted har fået midler til ”projekt udvikling i fleksjob II”, derfor søger vi nye kolleger til Fleksjobgruppen, Sektion Helbred og Ressourcer

I Jobcenter Thisted er vi ambitiøse og lægger meget vægt på vores kerneopgave; At hjælpe borgere i job. Helbred og Ressourcer har 50 dedikerede medarbejdere, der på forskellig vis bidrager til, vi kan lykkes med denne opgave.

Jobcenter Thisted er et velfungerende hus, hvor et godt arbejdsmiljø med fokus på medarbejdernes trivsel, mulighed for indflydelse, udvikling af kompetencer, og en dialogbaseret samarbejdsform er en naturlighed. Omgangstonen er uformel, humor og engagement præger hverdagen.

Jobcenter Thisted har modtaget en satspuljebevilling til ansættelse af nye projektmedarbejdere i forbindelse med projektet ”Udvikling i fleksjob II”, i perioden fra april 2019 til september 2020. Vi søger derfor to målrettede og engagerede fleksjobkonsulenter, der skal løfte opgaven som jobformildere. Gruppens opgave er at fokusere på og understøtte, at gruppen af ledighedsydelsesmodtagere kommer hurtigere i fleksjob. Den skal desuden understøtte en bestemt målgruppe af fleksjobbere i, på sigt at øge deres ugentlige timetal.

Det er fleksjobkonsulentens opgave at sikre en håndholdt og systematisk indsats i relation til at sikre borgerens vej i fleksjob, hvilket bl.a. kræver viden om jobmulighederne på det lokale arbejdsmarked og evnen til hurtigt at skabe et netværk af virksomheder.
Vi forventer, at du
 • har en høj faglighed herunder en uddannelse som socialrådgiver, socialformidler el. lign.
 • på en professionel måde kan forvalte den gældende lovgivning, herunder
  • følge med i ændringer og i principafgørelser
  • overholde rettidighed og interne retningslinjer
  • stille de relevante krav til borger og arbejdsgiver
 • har en åben, direkte og tillidsfuld kommunikationsform
 • foretager en fornuftig prioritering af kerneopgaven i det daglige, herunder
  • har evnen til at arbejde struktureret, systematisk og selvstændigt
  • har fokus på resultater
  • er i stand til at tydeliggøre progressionsmulighederne over for både borger, arbejdsgiver samt andre samarbejdsparter
 • kan håndtere kontakten med borgere med fysiske, psykiske og sociale problemer og bistå med at fastholde arbejdspladstilknytningen
 • er i stand til at arbejde eksakt, metodisk og disciplineret i en travl hverdag
 • har gyldigt kørekort

Du vil blive en del af fleksjobgruppen i Sektion Helbred og Ressource, der består af 9 dygtige og engagerede medarbejdere samt en teamleder, der alle bidrager til løsning af jobcentres kerneopgave.

Er du fagligt stolt, brænder for socialt arbejde og kan se dig selv som en del af Jobcenter Thisted, er du måske en vores nye kollegaer?!

Stillingerne er på 37 timer/uge og er tidsbegrænsede frem til oktober 2020.
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere ved henvendelse til teamleder Cita Nielsen, telefon 51 17 36 57 eller sektionsleder Berit Peschardt, telefon 21 15 21 98.
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst iht. Dansk Socialrådgiverforening eller HK samt principperne for Ny Løn.
Ansøgningsfrist
18. februar 2019, kl. 8.00.

Samtalerne vil finde sted den 22. februar 2019.
 

Ansøgningsfrist: 18. februar 2019

Klik her for at søge