Sidste svarfrist: 17.12.2018

Campus10 i Thisted søger medarbejder

Campus10 i Thisted søger en lærer/pædagog på 30 timer til en tidsbegrænset stilling fra den 1. januar 2019, eller så hurtigt som muligt, og frem til 30. juni 2019 til faglig og social støtte i to klasser.

Støttetimerne skal planlægges og afvikles i tæt samarbejde med klassens lærerteam, hvor lærerteamet har lavet den overordnede planlægning.

Vi søger en lærer/pædagog, som kan:

  • skabe et trygt læringsmiljø med klare mål, hvor eleverne bliver set og anerkendt
  • opbygge stærke relationer til eleverne
  • bedrive tydelig klasserumsledelse
  • være aktiv i et professionelt lærerfællesskab.

Dansk, matematik og engelsk bliver de primære faglige timer, der skal støttes i, og de fleste timer skal læses i vores EUD- og almenklasse.

Du kommer til at spille en væsentlig rolle i vores EUD-/almen-team, hvor vi har sat os for at gøre eleverne endnu dygtigere via eksperimenterende undervisning, differentiering og stærk kobling mellem skole og praksis. Du skal ligesom os tro på, at det giver eleverne det bedste rygstød videre mod en ungdomsuddannelse.

Vi har et godt og udbytterigt samarbejde med EUC Nordvest, SOSU-Stv og de gymnasiale uddannelser omkring brobygning og forberedende undervisning til brobygning. 10. skoleår på Campus10 er med en klar vægtning af brobygning, temauger og praktik.

Du bliver en del af hele Campus10’s lærergruppe, som består af 10 kolleger, der brænder ligeligt for formidling og for unge mennesker. Som nyansat får du en mentor.

Ansøgningsfrist

Stillingen søges elektronisk via linket senest 17. december 2018 kl. 8.00.

Uddannelsesbevis, dokumentation for tidligere erfaring samt andre relevante dokumenter uploader du med din ansøgning.

Vi ringer til de ansøgere, vi gerne vil se til ansættelsessamtale, som afholdes i uge 51.

For yderligere information

Du er velkommen til at besøge skolen eller kontakte skoleleder Thomas Frost på tlf.nr. 2445 5192 for uddybende information.

Campus 10 er et alment 10. klasses tilbud i folkeskoleregi i et samarbejde mellem Thisted Kommune, SOSU-skolen og EUC Nordvest. Vores 10. klasselinjer retter sig mod det almene gymnasium (STX), handelsgymnasiet (HHX), teknisk gymnasium (HTX), SOSU-skolen og de tekniske samt merkantile erhvervsuddannelser i Thisted.

Klik her for at søge