Sidste svarfrist: 18.12.2018

Espersens børnehus søger to pædagoger

Kom og vær med til at videreudvikle vores pædagogik, som vi lige nu er i gang med at sætte ord på.

Hos os vil du få tildelt ansvarsområder såsom LP-vejleder og sprogpædagog, da vi er et børnehus, der rummer mange forskellige familier. Derfor skal du synes, det er spændende at samarbejde tæt med pædagogiske konsulenter, integrationskonsulenter, socialrådgiver, familiekonsulenter, logopæder, ergoterapeuter, sundhedsplejersker og fremskudt PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning).

Fremtiden i Espersens Børnehus indeholder kompetenceudvikling, som kommer til at foregå gennem aktionslæring. Derudover kommer der et tæt samarbejde med fremskudt PPR, og vi skal arbejde med vores værdigrundlag.

Vi arbejder med aldersintegrerede grupper, hvilket betyder, at der hele tiden skal ske en tilpasning af lege og læringsmiljøer i forhold til, hvor børnene er i deres udvikling. Du skal kunne se dig selv i tæt relation til barnet, du flytter dig i forhold til, hvor barnet er, idet du er vigtig i forhold til barnets leg og læring.

Vi forventer, at

  • du kan se dig selv som den vigtigste faktor i samspillet med barnet
  • du skal kunne tage ledelse i din gruppe for både børn og kollegaer
  • du udviser stor selvstændighed, og du tør vove at fejle
  • du skal synes at sprogarbejde er vigtigt, da det har stor fokus hos os
  • du har lyst til uddannelse.

Vi har brug for, at du er en kollega, der kan prioritere i en travl hverdag, og du har erfaring med to-kulturelle familier og familier, der er udfordrede på forældrerollen.

Espersens Børnehus er en integreret daginstitution, vi er normeret til 30 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Antallet af børn kan svinge mellem 70 og 95 børn. Når de store begynder skoleintro i april falder børnetallet og efter sommerferien stiger børnetallet støt frem til næste 1. april. Det er bl.a. derfor vi arbejder med årsnorm, som betyder, at dit timeantal vil varierer i forhold til børnetallet, dog ikke over 37 timer.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Forud for ansættelse skal der indhentes børneattest.

Om stillingerne

  • Pædagog på 33 timer i børnehaven
  • Pædagog på 30 timer i børnehaven

Begge stillinger med tiltrædelse efter aftale.

Din ansættelse er i børnehuset, derfor skal du regne med at kunne blive flyttet fra vuggestue til børnehave og omvendt.

For yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakt Dorthe Bisgaard på 5135 0656.

Ansøgningsfrist den 18. december 2018 kl. 8.00.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Klik her for at søge