Sidste svarfrist: 17.12.2018

Bjergbo søger pædagogisk uddannede/erfarne personaler som tilkaldevikarer

Bjergbo mangler tilkaldevikarer, primært til aften- og weekendvagter.

Bjergbo er et botilbud til psykiske og fysiske udviklingshæmmede borgere i alderen 19-82 år. Der bor 30 borgere på Bjergbo fordelt på fire huse, og disse hjælpes i dagligdagen af ca. 45 engagerede personaler. Bjergbo er et døgntilbud med vågne nattevagter.

Målgruppen på Bjergbo er personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, typisk med tillægsdiagnoser som autismespektrumforstyrrelser, psykotiske træk, tidlig følelsesmæssige skade, svære hjerneskader eller adfærdsforstyrrelser.

Pædagogisk tilgang

Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i en individuel tilrettelagt dagligdag. Fundamentet i den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i KRAP. Det betyder, at der tages udgangspunkt i den enkeltes behov for hjælp og støtte til at strukturere dagligdagen samt at få en genkendelig og forudsigelig tilværelse. For enkelte vil der ligeledes kunne være tale om at få beskyttelse for deres egne og andres impulser. Vores pædagogiske tilgang hertil er inspireret af Low Arousal.

Det er en klar fordel, hvis du har kendskab til arbejdet med voksne med betydelige og varige, nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner, samt at du er en synlig/tydelig person, som ser det som en central opgave at understøtte og fastholde et udviklende miljø. Du er anerkendende i din tilgang til såvel den enkelte borger, pårørende og kollega. Samtidig er du fleksibel og besidder humoristisk sans og empati og har et positivt menneskesyn.

Vi forventer, at du er afklaret med rollen som vikar og kan arbejde systematisk samt støtte op om planlagte aktiviteter og den pædagogiske tilgang.

Lidt om os:

Vi er en arbejdsplads med fokus på et godt fysisk og psykiske arbejdsmiljø. Vi ser alle opgaverne som et fælles anliggende, der skal løses i fællesskab. Derfor skal vores kollegaer både turde og kunne arbejde med sig selv samt besidde evnen til at reflektere over egen og andres praksis.

Vi arbejder i direkte og tæt relation til en enkelt beboer, og der forekommer beboere med udadreagerende og selvskadende adfærd.

Vi tilbyder:

 • Et miljø under stadig udvikling, hvor du kan regne med såvel personlig som faglig udvikling.
 • Et levende miljø, der giver energi til dig.
 • Dygtige og kompetente kollegaer.

Øvrige personlige kvalifikationer:

 • Udholdende og tålmodig.
 • Reflekterer over dit og dine kollegaers indsats og pædagogik.
 • Holdspiller som kan følge en planlagt pædagogisk struktur.
 • Indsigt i at arbejde ud fra den anerkende tilgang samt ønske om at tilegne yderligere viden herom.
 • Psykisk og fysisk robust, da du skal kunne arbejde en stor del af tiden i 1:1-kontakt med beboeren.
 • Du hviler i dig selv og besidder en indre ro og bevarer overblikket i stressede situationer.
 • Du er god til at fornemme stemninger og afkode situationer samt har situationsfornemmelse.

Forventninger til dig:

 • Du må meget gerne have en pædagogisk uddannelse, men skal som minimum have erfaring med målgruppen (gennemgribende udviklingsforstyrrelse herunder autisme samt psykisk lidelse).
 • Gerne kendskab til KRAP og Low Arousal.
 • Almindeligt kørekort og villig til at køre minibus.
 • Gode skriftlige kompetencer og gode IT-færdigheder.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Ved ansættelse skal straffeattest fremvises.

Yderligere oplysninger vedr. stillingen:

Ved henvendelse til leder Carsten Hornshøj Poulsen på mail chpo@thisted.dk eller tlf. 9917 2695.

Datoer:

Ansøgningsfrist: 17. december 2018.
Ansættelsessamtaler: Uge 51
Ansættelsestidspunkt: Fra uge 51

Klik her for at søge